Structuur en organisatie

Gerelateerde afbeelding

Wat is het belangrijkst in het managen van effectieve teams? Allereerst zal er een gemeenschappelijke ‘teamvisie’ moeten worden gecreëerd. Teamleden moeten weten waarom ze zijn samengebracht, wat de gemeenschappelijke doelstellingen zijn en waarop ze worden afgerekend ofwel wat succes is. Het is belangrijk dat teamleden onderkennen dat effectieve teams zijn samengesteld uit mensen met verschillende kwaliteiten en achtergronden. Verder is het belangrijk om veel tijd te besteden aan de professionele ontwikkeling van het team. Zorg er vergaderruimte huren hilversum ook voor dat teams zelfstandig kunnen functioneren zonder al te veel bemoeienis van het management.
Producten voort waarnaar voldoende vraag bestaat; voldoet de uitstoot van stoffen aan de milieu-eisen? Een organisatie heeft alleen bestaansrecht wanneer er voor externe partijen, zoals consumenten en financiers, sprake is van behoeftebevrediging. • Bestuurlijke effectiviteit: de mate waarin de organisatie kan reageren op veranderde situaties. Organisaties moeten in staat zijn snel op veranderingen in te kunnen spelen. Om snelheid te kunnen ontwikkelen dienen eisen gesteld te worden aan de informatievoorziening en de besluitvorming van de organisatie: er moet sprake zijn van flexibiliteit en slagvaardigheid. Onder flexibiliteit wordt het veranderings- en aanpassingsvermogen van een organisatie verstaan. Slagvaardige organisaties hebben het vermogen om snel en doeltreffend te handelen of op te treden.
Vaak ligt de nadruk in organisaties op het bereiken van een hoge doelmatigheid op economisch en technisch gebied. Deze organisaties hebben als vergaderruimte huren rotterdam kenmerk dat ze vooral naar binnen gericht zijn, op het zo goed mogelijk laten verlopen van de bedrijfsprocessen in de organisatie. Organisaties zijn echter pas succesvol wanneer op alle vier gebieden van effectiviteit een voldoende score wordt gehaald. Men spreekt dan van een organisatie-evenwicht. Organisatie-evenwicht houdt in dat zowel de interne als de externe participanten zodanig beloond worden, dat zij gemotiveerd blijven om deel te nemen aan de organisatie. Wanneer nu een organisatie geconfronteerd wordt met veranderingen in haar omgeving zal binnen de organisatie worden gezocht naar wegen om een nieuw organisatie-evenwicht te bereiken. Het complexe hierbij is dat de verschillende gebieden van effectiviteit niet los van elkaar gezien kunnen worden, maar juist erg sterk met elkaar samenhangen. Er kan sprake zijn van een zeer efficiënte wijze van het inzetten van mensen. Echter, wanneer die mensen weinig bevrediging vinden in hun werk, ontstaat waarschijnlijk een situatie waarbij het ziekteverzuim sterk toeneemt, en hiermee de kosten.

Lijn-en functionele staforganisatie

Gerelateerde afbeelding
Indien de zaken waarover staffunctionarissen adviseren zo specialistisch worden dat de lijnfunctionaris de adviezen niet meer kan beoordelen, krijgen de adviezen het karakter van een dwingende aanwijzing of opdracht (bijvoorbeeld een juridisch advies). De stafrelatie heeft hiermee een ‘functioneel’ karakter. Functionele bevoegdheden kunnen worden toegekend aan personen en afdelingen. In dit flexplek huren hilversum laatste geval wordt van een functionele stafafdeling.
Comeback van de kamergeleerden Binnen bedrijven heeft de afgelopen jaren een verwoede strijd gewoed tussen staf-en lijnmanagers. De lijn leek gewonnen te hebben, maar de voorhoede van het bedrijfsleven heeft de staf herontdekt. Organisaties zonder staf lopen uiteindelijk vast. Vooral kleine ondernemingen die onstuimig groeien in de huidige economische omstandigheden, hebben staffuncties nodig om hun ontwikkeling in goede banen te leiden. Een voorbeeld is PR-bureau Bikker Communicatie: door de groei werd de organisatie te gefragmenteerd. Om verder door te groeien was het noodzakelijk er één bureau van te maken. In de nieuwe opzet bestaat nog steeds een kleine staf die hoofdzakelijk uitvoerende zaken voor zijn flexplek huren rotterdam rekening neemt. Het beleid van de staf wordt echter vastgesteld door gewone werknemers, die zich verdiepen in één van de acht thema’s die het bedrijf heeft vastgesteld. Deze mensen worden bij Bikker ‘loodsen’ genoemd, die de rest van het bedrijf een veilige haven moeten binnenleiden. Samen formuleren de loodsen het beleid waaraan volgens hen de staffuncties van Bikker moeten voldoen. De beslissing ligt echter in de lijn. De lijnmanagers zijn verantwoordelijk voor hun bedrijfsonderdelen, inclusief beloning, bezetting, budget en omzet. De loodsformule is een extreme vorm van het diensten-inkoopmodel. Vooral bedrijven waarin zelfsturende teams werkzaam zijn, hebben baat bij dit gebruik van stafdiensten. In veel gevallen betaalt een team voor die diensten marktprijzen en is er geen sprake van gedwongen afname. Stafafdelingen moeten daardoor concurreren met adviseurs van buiten het bedrijf.