De intentie

Gerelateerde afbeelding

Natuurlijk heeft Kathleen gelijk. Ik ben ook een zak die ons geld erdoorheen heeft gejaagd. Beter gezegd: ons met een niet te dragen schuld heeft opgezadeld. Kathleen wist van niets en heeft niet kunnen ingrijpen of ook maar enige invloed kunnen hebben op haar toekomst. De intentie was goed, maar het lot heeft ons genekt. Met een normale beurs waren we nu multimiljonair geweest en was mijn boodschap vanavond totaal anders geweest. Nu ik heb verloren, ben ik niet alleen mijn flexplek huren hilversum vermogen maar misschien ook Kathleen kwijt. Ik voel de tranen opkomen en weet dat er geen stoppen meer aan is. Ik begin te huilen, zo diep treurig dat het verdriet rechtstreeks uit mijn ziel lijkt te komen. Wat heb ik in hemelsnaam gedaan en waarom treft juist mij dit lot? Mijn schouders schokken en ik laat me van de bank afglijden. Als een klein kind zit ik op de grond te huilen. Alle spanning en ellende van de afgelopen maanden komen eruit. Mijn gekrenkte ziel huilt, zoals ik alleen eerder heb gedaan bij het overlijden van mijn vader. Alles ben ik kwijt, mijn trots, ons vermogen, mijn grote liefde en misschien ook mijn baan. Hoe kan een god flexplek huren rotterdam zo genadeloos gemeen en hard zijn? Nadat al het verdriet vanuit mijn tenen naar boven is gekomen, pak ik een glas whisky en ga weer op de bank zitten waar Bibi naast me komt liggen. Ik staar naar de fonkelende lichtjes in onze kerstboom en denk alleen nog aan de dood. Ik zie de dood ineens niet meer als een angstaanjagend laatste station waar ik niet over wil nadenken, maar als een rusthaven in deze verschrikkelijke tijden. Met een overdosis aan pillen sterf ik hier een geruisloze dood en ben ik in één klap verlost van alle problemen. Het lijkt een aanlokkelijk alternatief. Kathleen zal me de komende dagen thuis vinden en niet meer boos op me zijn. Een zelfmoord lijkt zo eenvoudig uit te voeren. Gewoon net zo lang een cocktail van whisky met slaappillen drinken, totdat ik in een eeuwige slaap val. Ik heb genoeg van die blauwe vriendjes boven liggen om een olifant plat te leggen. Met een teug giet ik de laatste slok whisky naar binnen om vervolgens een nieuw glas in te schenken en daar blijft het niet bij. Bij het vierde glas whisky voel ik me zo zielig, dat ik naar boven loop om uit het laatje van mijn nachtkastje drie pakjes met slaappillen te pakken. Zolpidem staat er op de verpakking met een rode stikker op het doosje met daarop de tekst: niet meer dan twee stuks per etmaal gebruiken. Met twee doosjes ben ik zonder pijn richting de eeuwige jachtvelden vertrokken, geruisloos, zonder een spoor achter te laten. Dan kan de bank de AEX-futures niet meer uitoefenen en kan Kathleen een nieuw leven beginnen.

Gericht op de organisatie

Gerelateerde afbeelding

Hoe inspireren leidinggevenden door hun gedrag en beleid de medewerkers voortdurend tot verbetering? Wordt ook het functioneren van de leidinggevenden beoordeeld? 2 Personeelsmanagement Hoe open gaat de organisatie met haar medewerkers om? Is ze bij de mensen betrokken, geeft ze de mensen kansen op ontwikkeling van hun deskundigheid? Zijn er personeelsplannen? Wordt het flexplek huren hilversum personeel daadwerkelijk bij verbeteringen betrokken? 3 Beleid en strategie Hoe komen de doelstellingen van de organisatie tot uiting in haar missie, waarden en visie, en hoe geeft ze daaraan inhoud? Kennen de medewerkers de strategie? 4 Middelenmanagement Hoe effectief en efficiënt zet de organisatie haar middelen in om de doelstellingen te realiseren? Zowel gericht op financiën en informatietechnologie, als op leveranciers. 5 Management van processen Hoe onderscheidt de organisatie de diverse processen, hoe verbetert en vernieuwt zij de productieprocessen, ondersteunende en besturende processen?
Gericht op het resultaat van de organisatie 6 Waardering door werknemers Wat doet de organisatie om antwoord te krijgen op de volgende vraag: voldoen we  flexplek huren rotterdam aan de wensen en verwachtingen van de
Onderzoekt ze de personeelstevredenheid regelmatig, wat zijn de maatstaven, welke verbeteringen voert de organisatie door op basis van de uitkomsten? 7 Waardering door klanten Wat doet de organisatie om antwoord te krijgen op de vraag: voldoen we aan de wensen en verwachtingen van klanten, leveranciers en co-makers? 8 Waardering door de maatschappij Houdt de organisatie zich aan bepaalde regels en richtlijnen? In hoeverre loopt ze voorop of moet ze vooroplopen in vernieuwingen die door de maatschappij gewenst en gewaardeerd worden? 9 Resultaten van de organisatie In hoeverre is de organisatie in staat om haar doelstellingen te bereiken, zowel de financiële als de niet-financiële? En hoe worden ze getoetst? Niet-financiële doelstellingen zijn bijvoorbeeld kwaliteit, leveringsbetrouwbaarheid, doorlooptijd en efficiency.
Deze negen aandachtspunten zijn onderdeel van het EFQM-model van de Euopean Foundation of Quality Management in Brussel. In Nederland staat dit ook bekend als het INK-model van het Instituut Nederlandse Kwaliteit. Het model wordt steeds meer gebruikt bij het beoordelen van organisaties, maar ook als referentiekader voor ondernemingsplanning. Het model staat op de Internetsite van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (http://www.ink.nl).

Het succes van een reorganisatie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het succes van een reorganisatie is van vele factoren afhankelijk. J.M.M Sopers heeft in zijn boek Turnaround Management, het saneren van ondernemingen in moeilijkheden, een model beschreven waarin een aantal aanbevelingen is opgenomen om te komen tot een succesvolle reorganisatie. In het model wordt een drietal niveaus van doelstellingen gefor- niveausvandoelstellingen muleerd: • niveau 1: het einddoel van de reorganisatie; • niveau 2: doelstellingen met betrekking tot inhoudelijke en procesmatige aspecten; T Figuur 10.6 Niveaus van doelstellingen bij een reorganisatie
Herstel van de onderneming: • Versterking van de strategische positie • Verbetering van de vermogenspositie en de winstgevendheid
Vermijden van fouten tijdens de besluitvorming
• Verbetering van het functioneren van de organisatie
Hanteren van het juiste planningsinstrumentarium
• Crisismaat- Voorzien in Herstel van regelen: een adequate vertrouwen, continuïteit op bezetting van motivatie en korte termijn de toppositie flexplek huren hilversum betrokkenheid Bron: J.M.M. lopers, Turnaround Management, het saneren van ondernemingen in moeilijkheden, Stenfert Kroese, 1992
• niveau 3: doelstellingen gericht op het creëren van voorwaarden om enerzijds tot een inhoudelijk verantwoord plan te komen en anderzijds het veranderingsproces tot stand te brengen. De drie niveaus van doelstellingen zijn in figuur 10.6 weergegeven.
Meestal is het raadzaam het topmanagement te vervangen, vanwege hun (mogelijke) bijdrage aan het bereiken van de huidige situatie, het afgeven van een duidelijk signaal aan de stakeholders van de organisatie en het serieus aanpakken van de problemen. Het herstellen van het vertrouwen van de belangrijkste stakeholders van de organisatie (zowel intern als extern) is in een reorganisatie cruciaal. Een grote mate  flexplek huren rotterdam van betrokkenheid van de stakeholders is meestal noodzakelijk om de reorganisatie succesvol te laten zijn. Hierbij is het gewenst een sterke bezetting te hebben van het topmanagement en te beschikken over een goed opgebouwd reorganisatieplan.