Een academische studie

Gerelateerde afbeelding

Als je zelf toevallig communist bent, zul je nu misschien zeggen dat het communisme en het christendom toch heel verschillend zijn, omdat het communisme gelijk heeft en het christendom niet. De klassenstrijd is daadwerkelijk onvermijdelijk binnen het kapitalistische systeem, terwijl de rijken na hun dood niet echt eeuwige folteringen zullen ondergaan in de hel. Maar zelfs al is dat zo, dan wil dat nog niet zeggen dat het communisme geen religie is. Het betekent hoogstens dat het communisme de enige ware religie is. Volgelingen van alle kantoor huren hilversum religies zijn ervan overtuigd dat de hunne de enige ware is. Misschien hebben de volgelingen van een van die religies wel gelijk. De bewering dat religie een middel is om de sociale orde in stand te houden en grootschalige samenwerkingsverbanden te organiseren kan vervelend overkomen op mensen voor wie religie in eerste instantie een spiritueel pad is. Maar de kloof tussen religie en wetenschap is kleine dan we meestal denken, terwijl de kloof tussen religie en spiritualiteit juist veel groter is. Religie is een vorm van koehandel, spiritualiteit is een reis. Religie geeft een allesomvattende omschrijving van de wereld en biedt ons een heel specifieke deal met vooropgestelde doelen. ‘God bestaat. Hij vindt dat we ons op een bepaalde manier moeten gedragen. Als je God gehoorzaamt, mag je naar de hemel. Als je hem niet gehoorzaamt, zul je branden in de hel.’ Deze deal is zo duidelijk omschreven dat de samenleving er algemene normen en waarden mee kan opstellen die het menselijke gedrag reguleren. Een spirituele kantoor huren rotterdam reis is iets heel anders. Daarbij worden mensen meestal op mysterieuze manieren naar onbekende bestemmingen gevoerd. De zoektocht begint doorgaans met een grote levensvraag, zoals ‘Wie ben ik? Wat is de zin van het leven? Wat is goed?’ De meeste mensen accepteren gewoon de pasklare antwoorden die de heersende machten hierop geven, maar spirituele zoekers zijn minder snel tevreden. Ze willen de grote levensvraag per se dieper onderzoeken en hebben niet genoeg aan antwoorden die ze al zo vaak hebben gehoord of graag willen horen. Voor de meeste mensen is een academische studie ook een deal en geen spirituele reis, omdat de opleiding ons naar een vooraf vastgesteld doel leidt dat is goedgekeurd door onze meerderen, regeringen en banken. ‘Ik ga drie jaar studeren, haal mijn examens, neem mijn bachelordiploma in ontvangst en krijg een goedbetaalde baan.’ Maar een academische studie kan ook een spirituele reis worden, als de grote vragen die je onderweg tegenkomt je onverwachte zijpaden op sturen waarvan je het bestaan eerst niet eens vermoedde. Een student kan bijvoorbeeld economie gaan studeren om een baan op Wall Street te krijgen. Maar als hij iets leert waardoor hij om wat voor reden ook in een ashram belandt of hiv-patiënten in Zimbabwe gaat helpen, kunnen we dat een spirituele reis noemen.

De stad

Gerelateerde afbeelding

De stad werd gedomineerd door de tempel voor de krokodillengod Sobek, die geassocieerd werd met de farao (standbeelden uit die tijd beelden de farao soms ook af met een krokodillenkop ). In de tempel woonde een heilige krokodil die Petsuchos heette en beschouwd werd als de levende incarnatie van Sobek. Net als de levende god-farao werd de levende god Petsuchos liefdevol verzorgd door priesters, die het fortuinlijke reptiel overvloedig van voedsel en zelfs speelgoed voorzagen en het aankleedden met gouden mantels en kronen vol edelstenen. Petsuchos was tenslotte het merk van de priesters en hun gezag en inkomen waren afhankelijk van hem. Toen Petsuchos stierf, werd er kantoor huren dordrecht direct een nieuwe krokodil gekozen om hem op te volgen, terwijl het dode reptiel zorgvuldig werd gebalsemd en gemummificeerd. In de tijd van Senoeseret men Amenemhat m hadden de Egyptenaren nog geen bulldozers of dynamiet. Ze hadden niet eens ijzeren werktuigen, werkpaarden of wielen (het wiel raakte in Egypte pas rond i 500 v.Chr. in zwang). Bronzen werktuigen waren voor die tijd al heel geavanceerd, maar ze waren zo duur en zeldzaam dat de meeste bouwwerkzaamheden werden verricht met werktuigen van steen en hout, bediend door menselijke spierkracht. Veel mensen zeggen dan ook dat de grote bouwprojecten van het oude Egypte -al die dammen en stuwmeren en piramiden – wel gebouwd moeten zijn door aliens uit de ruimte. Hoe kon een cultuur die niet eens wielen of ijzer had anders zulke wonderen bewerkstelligen? De waarheid is heel anders. De Egyptenaren legden het Fajoemmeer en de piramiden niet aan met buitenaardse hulp, maar met superieure organisatorische vermogens. Met behulp van duizenden bureaucraten rekruteerde de farao tienduizenden arbeiders en genoeg voedsel om kantoor huren amsterdam ze jarenlang te onderhouden. Als tienduizenden arbeiders een paar decennia samenwerken, kunnen ze zelfs met stenen werktuigen een stuwmeer of een piramide bouwen.

De partijleiders

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Ceau§escu, die sinds 1965 over Roemenië had geheerst, geloofde dat hij de tsunami kon doorstaan, hoewel er op 17 december rellen tegen zijn bewind waren uitgebroken in de Roemeense stad Timi§oara. Als tegenmaatregel zette Ceau§escu een massale manifestatie op touw in Boekarest om de Roemenen en de rest van de wereld te bewijzen dat de meerderheid van de bevolking nog steeds van hem hield, of in elk geval bang voor hem was. Het in zijn voegen krakende partijapparaat bracht 80.000 mensen op de been op het centrale plein van de kantoor huren hilversum stad en in heel Roemenië werden burgers opgeroepen om hun bezigheden neer te leggen en hun radio of televisie aan te zetten. Onder luid gejuich van de enthousiast lijkende menigte betrad Ceau§escu het balkon boven het plein, zoals hij de afgelopen decennia talloze keren had gedaan. Geflankeerd door zijn vrouw Elena, een paar hoge partijfunctionarissen en een clubje bodyguards begon Ceau§escu aan een van zijn typische saaie toespraken. Hij wijdde acht volle minuten aan de glorie van het Roemeense socialisme en keek bijzonder zelfvoldaan toe toen de menigte mechanisch begon te klappen. En toen ging er iets mis. Je kunt het zelf zien op YouTube. Je hoeft alleen maar te zoeken op ‘Ceau§escu’s laatste speech’ om de geschiedenis in actie te zien.21 Op het YouTube-filmpje zie je Ceau§escu aan zijn zoveelste lange zin beginnen -‘Ik wil de instigatoren en organisatoren van dit prachtige evenement in Boekarest bedanken en beschouw het als een”.’ – en dan valt hij stil. Zijn ogen worden groot en kantoor huren rotterdam hij verstart van ongeloof. Hij heeft zijn zin nooit afgemaakt. In die ene seconde zie je een hele wereld instorten. Iemand in het publiek riep ‘boe’. Er wordt nog steeds over gediscussieerd wie de eerste was die het waagde om ‘boe’ te roepen. En toen riep er nog iemand ‘boe’, en toen nog een, en nog een, en binnen een paar tellen stond de hele massa te fluiten en te schelden en werd er geroepen: ‘Ti-mi§Oa-ra! Ti-mi-§oa-ra!’
i8. Het moment waarop een wereld instort: de verbijsterde Ceau§escu kan zijn ogen en oren niet geloven.
Dit gebeurde allemaal live op de Roemeense televisie, terwijl driekwart van de bevolking met bonkend hart aan het scherm gekluisterd zat. De beruchte geheime politie -de Securitate – gaf direct opdracht de uitzending te staken, maar dat deden de televisieploegen niet. De cameraman richtte de camera omhoog, zodat de kijkers de paniek van de partijleiders op het balkon niet konden zien, maar de geluidsman bleef opnemen en de technici bleven uitzenden.

Het traditionele monotheïstische antwoord

Gerelateerde afbeelding

Wat is er zo uniek aan de mens? Het traditionele monotheïstische antwoord is dat alleen sapiens een eeuwige ziel heeft. Het lichaam vergaat, maar de ziel reist verder naar de zaligheid of de verdoemenis en zal ofwel het eeuwige geluk deelachtig worden in het paradijs of een eeuwigheid lijden in de hel. Aangezien varkens en andere dieren geen ziel hebben, nemen ze niet deel aan dit kosmische drama. Ze leven een conference room hilversum paar jaar, dan gaan ze dood en er blijft niets van ze over. Daarom moeten we de eeuwige menselijke ziel veel belangrijker vinden dan het vluchtige bestaan van varkens. Dit is geen kindersprookje, maar een extreem invloedrijke mythe die het leven van miljarden mensen en dieren in het begin van de eenentwintigste eeuw nog steeds beheerst. Het geloof dat mensen een eeuwige ziel bezitten en dieren alleen een vergankelijk lichaam hebben is een van de belangrijkste pijlers van ons juridische, politieke en economische systeem. Het verklaart waarom het bijvoorbeeld prima is als mensen dieren doden om ze op te eten, of zelfs gewoon voor de lol. Maar onze nieuwste wetenschappelijke ontdekkingen spreken deze monotheïstische mythe keihard tegen. Oké, met behulp van laboratoriumexperimenten is één deel van de mythe wel degelijk bevestigd, namelijk dat conference room rotterdam dieren geen ziel hebben, zoals de monotheïstische religies ook al zeiden. We zijn er met al onze nauwgezette onderzoeken en ijverige naspeuringen niet in geslaagd ook maar het minste spoor van een ziel aan te treffen in varkens, ratten of resusaapjes. Helaas ondermijnden al onze experimenten ook het tweede, veel belangrijkere deel van de monotheïstische mythe, namelijk dat mensen wél een ziel zouden hebben. Wetenschappers hebben Homo sapiens aan tienduizenden bizarre experimenten onderworpen en alle hoeken en gaten van ons hart en onze hersenen afgezocht, maar tot dusver hebben ze daar niets gevonden wat ook maar enigszins op magische bezieling lijkt. Er is nul komma nul wetenschappelijk bewijs dat sapiens, in tegenstelling tot varkens, een ziel zou bezitten.

Wetenschappers

Gerelateerde afbeelding

Wetenschappers verdelen de geschiedenis van onze planeet in tijdperken als het pleistoceen, het plioceen en het mioceen. Wij leven officieel in het holoceen. Maar misschien kunnen we de laatste 70.000 jaar beter het antropoceen noemen: het tijdperk van de mens. Want in de loop van al die millennia werd Homo sapiens het allerbelangrijkste instrument van wereldwijde ecologische veranderingen.5 Dit is een fenomeen dat zijn weerga niet kent. Sinds het ontstaan van leven co-working space hilversum  op onze planeet, zo’n vier miljard jaar geleden, heeft één enkele soort nooit in zijn eentje overal ter wereld het hele milieu kunnen veranderen. Er is nooit gebrek geweest aan ecologische omwentelingen en massaal uitsterven, maar die zijn nooit veroorzaakt door de daden van een specifieke hagedis, vleermuis of schimmel. Ze vloeiden eerder voort uit de werking van onbeheersbare natuurkrachten als klimaatverandering, het verschuiven van tektonische platen, vulkaanuitbarstingen of botsingen met asteroïden. Sommigen vrezen dat we ook nu elk moment uitgeroeid kunnen worden door gigantische vulkaanuitbarstingen of asteroïde-inslagen. Hollywoodproducers verdienen miljoenen aan dat soort angsten. Maar in werkelijkheid is dat gevaar heel klein. Massale soortensterfte komt maar eens in de zoveel miljoen jaar voor. We kunnen inderdaad co-working space rotterdam verwachten dat een grote asteroïde ergens in de komende honderd miljoen jaar op onze planeet zal botsen, maar het is heel onwaarschijnlijk dat dat volgende week dinsdag zal gebeuren. We zouden minder bang moeten zijn voor asteroïden en een stuk banger voor onszelf. Want Homo sapiens heeft de regels van het spel veranderd. Deze ene apensoort is erin geslaagd om het wereldwijde ecosysteem in 70.000 jaar tijd radicaal te veranderen op een manier die nog niet eerder is voorgekomen. Onze impact staat al gelijk aan die van ijstijden en tektonische verschuivingen. Binnen een eeuw zou onze impact wel eens groter kunnen zijn dan die van de asteroïde die de dinosauriërs 65 miljoen jaar geleden uitroeide. Die asteroïde veranderde de loop van de evolutie op deze aarde, maar niet de fundamentele regels daarvan, die al vier miljard jaar vastliggen, sinds de verschijning van de eerste organismen. Of je nu een virus was of een dinosaurus, in al die miljarden jaren evolueerde je volgens de onveranderlijke principes van natuurlijke selectie. Bovendien bleef leven, wat voor vreemde en bizarre vormen het ook aannam, altijd beperkt tot het organische domein; of je nu een cactus was of een walvis, je was samengesteld uit organisch materiaal. Nu staat de mens op het punt om de natuurlijke selectie te vervangen door intelligent design en om het leven van de organische sfeer uit te breiden naar de anorganische sfeer.