Oorzaak en verandering


Het associatieve mechanisme is op zoek naar oorzaken. De moeite die we hebben met statistiek, heeft te maken met het feit dat statistiek om een andere aanpak vraagt. In plaats van zich te richten op hoe een gegeven gebeurtenis is ontstaan, relateert de statistische flexplek huren hilversum zienswijze de gebeurtenis aan wat er had kunnen gebeuren. Er is niets bijzonders gebeurd dat de gebeurtenis heeft gemaakt zoals ze is – toeval heeft haar uitgekozen. Onze voorliefde voor causaal denken maakt ons ontvankelijk voor grove fouten in de beoordeling van de willekeurigheid van echt willekeurige gebeurtenissen. Neem het geslacht van zes na elkaar in het ziekenhuis geboren baby’s. De volgorde van jongetjes en meisjes is uiteraard willekeurig; de gebeurtenissen staan los van elkaar en het aantal zojuist geboren jongetjes en meisjes heeft geen enkele invloed op het geslacht van het volgende baby’tje. Neem nu drie mogelijke reeksen:
Zijn deze volgordes waarschijnlijk? Het intuïtieve antwoord (‘Natuurlijk niet!’) is fout. Omdat de gebeurtenissen losstaan van elkaar en omdat de uitkomsten J en M (ongeveer) even waarschijnlijk zijn, is elke mogelijke volgorde even waarschijnlijk als de andere. Zelfs als u flexplek huren dordrecht zich hiervan bewust bent, druist dit in tegen uw intuïtie, aangezien slechts de derde reeks willekeurig lijkt. Zoals verwacht, wordt de reeks JMJJMJ waarschijnlijker geacht dan de andere. We zijn op zoek naar patronen, geloven in samenhang, een wereld waarin regelmatigheden (zoals een reeks van zes meisjes) niet toevallig verschijnen, maar enkel ten gevolge van mechanische causaliteit of intentie. We verwachten geen regelmatigheid uit een willekeurig proces en als we iets ontdekken wat op flexplek huren rotterdam regelmaat lijkt, verwerpen we snel het idee dat het proces echt willekeurig is. Willekeurige processen produceren talloze reeksen die mensen ervan overtuigen dat de processen niet willekeurig zijn. Het is duidelijk waarom uitgaan van causaliteit evolutionair voordeel bood; het is onderdeel van onze overgeërfde waakzaamheid. We zijn constant alert op flexplek huren amsterdam veranderingen in onze omgeving. Leeuwen kunnen op elk moment achter een bosje tevoorschijn komen, maar het is veiliger om alert te zijn op een ogenschijnlijke toename van troepen leeuwen, zelfs al is dit te wijten aan schommelingen in een willekeurig proces.