Categorie archief: kantoorruimte huren hilversum

Ambtshalve toetsing

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Ambtshalve toetsing Het is niet zo dat de rechter in beroep zich altijd strikt moet beperken tot de argumenten die partijen hem voorleggen. Hij heeft enige ruimte voor een ‘ambtshalve’ toetsing en kan in zoverre zelf kantoorruimte huren hilversum punten in het midden brengen. De hoofdregel staat in art. 8:69 lid 1 Awb:
‘De rechtbank doet uitspraak op de grondslag van het beroepschrift, de overgelegde stukken, het verhandelde tijdens het vooronderzoek en het onderzoek ter zitting.’
Indien er regels ‘van openbare orde’ zijn kan de rechter afwijken van de omvang van het geschil zoals partijen dat hem hebben voorgelegd. Ambtshalve kantoorruimte huren dordrecht toetsing is een uitzondering op de hoofdregel en wordt slechts verricht om essentiĆ«le rechtsregels te kunnen handhaven, zoals die inzake de geldigheid van wetten en andere regels (een Nederlandse wet kan bijvoorbeeld in strijd zijn met Europese richtlijnen); de bevoegdheden van rechter; de grondregels van een behoorlijk proces voor de rechter; de bevoegdheid van een bestuursorgaan; bestuursbevoegdheden en normen die betrekking hebben op de integriteit van het openbaar bestuur.
Art. 20.1 lid 2 Wm bepaalt kantoorruimte huren rotterdam dat de Afdeling binnen twaalf maanden na afloop van de beroepstermijn op het beroep beslist.
Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening Art. 20.14 Wm machtigt de minister van VROM een stichting op te richten die tot taak heeft aan de administratieve rechter op diens verzoek deskundigenbericht uit te brengen inzake beroepen op grond van art. 20.1 Wm. Daartoe is de Stichting Advisering kantoorruimte huren amsterdam Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening, kortweg StAB, opgericht. Ze is een onpartijdige deskundige instelling, die de bestuursrechter desgevraagd adviseert over geschillen op het gebied van het fysieke leefmilieu. De eis van een onpartijdige en onafhankelijke positie van de StAB blijkt uit art. 20.16 Wm.