Een begunstigende beschikking

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Intrekking van een begunstigende beschikking Bij overtreding van vergunningvoorschriften (bijvoorbeeld bij subsidiebeschikkingen) bestaat de mogelijkheid om deze beschikkingen in te trekken. Bij gebonden beschikkingen kantoor huren harderwijk is intrekking alleen mogelijk indien het wettelijke voorschrift waarop de beschikking steunt, dit mogelijk maakt. Zo kunnen burgemeester en wethouders een eenmaal verleende bouwvergunning (een gebonden beschikking) alleen intrekken op gronden die in art. 59 Wonw zijn genoemd. Bij vrije beschikkingen is bij wijze van sanctie ook intrekking mogelijk zonder dat daarvoor een wettelijke basis aanwezig is. Het besluit tot intrekking van een beschikking is zelf ook een beschikking. Dit kantoor huren barneveld betekent dat de rechtsbeschermingsmogelijkheden van de Awb ter beschikking staan en dat de rechter dit besluit toetst aan de beginselen van behoorlijk bestuur.
Hoofdstuk 10 Awb bevat bepalingen over bestuursorganen. Hier behandelen we de rechtsfiguren attributie, mandaat en delegatie (titel 10.1) en het toezicht op bestuursorganen (titel 10.2).
3.5.1 Attributie, delegatie en mandaat Overheidsorganen ontlenen de bevoegdheid om te besturen niet aan zichzelf. De bevoegdheid moet ergens anders vandaan komen. In een rechtsstaat als Nederland wordt de bevoegdheid om te besturen altijd ontleend aan een wet. Toekenning van bevoegdheden kan gebeuren op basis van attributie en delegatie. Daarnaast worden veel bevoegdheden uitgeoefend kantoor huren woerden krachtens mandaat, een soort vertegenwoordigingsconstructie.
Attributie Wanneer aan een bestuursorgaan een nieuwe bevoegdheid wordt toegekend, spreekt men van attributie. Een nieuwe bevoegdheid wordt dus geattribueerd.
• Voorbeeld Art. 97 Gw: de regering heeft oppergezag over de krijgsmacht. Art. 1 71 Gemw: de burgemeester vertegenwoordigt de gemeente in en buiten rechte.
Delegatie In de praktijk gebeurt het zeer vaak dat bestuursorganen hun geattribueerde bevoegdheden door anderen laten uitoefenen. Door de enorme hoeveelheid beslissingen die dagelijks genomen moet worden, valt hieraan niet te ontkomen. Het is ondenkbaar dat de staatssecretaris van Volkshuisvesting hoogstpersoonlijk alle beslissingen inzake toekenning van huursubsidie neemt. Wanneer een bevoegd .heid kantoor huren capelle aan de ijssel eenmaal is geattribueerd, kan deze in bepaalde omstandigheden weer aan een ander orgaan worden overgedragen door middel van delegatie. Dit is een van de mogelijkheden om een toegekende bevoegdheid door een ander te laten uitoefenen. Art. 10:13 Awb omschrijft delegatie als:
‘het overdragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *