Het hulpexperiment

Nisbett en Borgida vroegen aan twee groepen studenten om de video’s te bekijken en het gedrag van de twee ondervraagden te voorspellen. Aan de studenten in de eerste groep werd alleen de procedure van het hulpexperiment uitgelegd; over het resultaat werd niets gezegd. Hun voorspelling was een afspiegeling van hun beeld van de menselijke flexplek huren hilversum aard en hun kennis van de situatie. Zoals we zouden verwachten, voorspelden ze dat beide individuen het slachtoffer direct te hulp zouden schieten. De tweede groep studenten kende zowel de procedure als het resultaat van het experiment. Door de voorspellingen van de twee groepen te vergelijken kunnen we een belangrijke vraag beantwoorden: leerden de studenten iets flexplek huren dordrecht van het resultaat van het experiment wat hun manier van denken veranderde? Het antwoord was duidelijk: ze hadden helemaal niets geleerd. Hun voorspellingen over de twee individuen waren niet te onderscheiden van de voorspellingen van studenten die geen kennis hadden van de statistische resultaten van het onderzoek. Ze kenden de a-priorikans
182 Deel Il – Heuristieken en biases
in de groep waaruit de individuen waren geselecteerd, maar bleven geloven dat de mensen op de video het slachtoffer snel te hulp zouden schieten. Voor docenten psychologie zijn de implicaties van dit onderzoek ontmoedigend. Als we onze studenten iets vertellen over het gedrag van de deelnemers aan het hulpexperiment, verwachten we dat ze iets leren wat ze nog niet wisten; we willen dat ze anders gaan denken over het gedrag van mensen in een specifieke situatie. Dit doel werd in het onderzoek van Nisbett en Borgida niet bereikt en er was geen reden om aan te nemen dat de resultaten anders waren flexplek huren rotterdam geweest als ze een ander verrassend psychologisch experiment hadden gekozen. Nisbett en Borgida ontdekten iets vergelijkbaars toen ze lesgaven over een ander experiment, waarin gematigde sociale druk ertoe leidde dat men hogere elektrische schokken accepteerde dan verwacht. Studenten die de kracht van de sociale setting niet onderkenden, leerden niets van het experiment. De voorspellingen die ze maken over willekeurige vreemdelingen of hun eigen gedrag, geven aan dat ze hun flexplek huren amsterdam denkwijze over hun eigen gedrag niet hebben aangepast. In de woorden van Nisbett en Borgida ‘sluiten studenten zichzelf (en hun vrienden en kennissen) uit van de implicaties van verrassende experimenten’. Docenten psychologie hoeven echter niet te wanhopen, aangezien Nisbett en Borgida een methode beschrijven om studenten het doel van het hulpexperiment op waarde te leren schatten. Ze stelden een nieuwe groep studenten samen en vertelden hen de procedure van het experiment, maar niet de uitkomst. Ze vertoonden de twee video’s, vertelden dat de ondervraagde individuen het slachtoffer niet te hulp waren geschoten en vroegen vervolgens aan de studenten om de algehele uitkomst van het experiment in te schatten. Het resultaat was opvallend: de inschatting van de studenten bleek uitermate nauwkeurig.

Intuïtief oordeel

Als er een fout intuïtief oordeel wordt geveld, is zowel Systeem r als Systeem 2 hier schuldig aan. Systeem r droeg de incorrecte suggestie aan, Systeem 2 nam deze suggestie over en presenteerde haar als oordeel. Er zijn echter twee mogelijke redenen te geven voor het falen van flexplek huren hilversum Systeem 2 – onwetendheid en luiheid. Sommige mensen negeren de a-priori-informatie omdat ze bepaalde specifieke gegevens relevanter vinden. Anderen maken dezelfde fout omdat ze niet op de taak gefocust zijn. Als fronsen voor verschil zorgt, lijkt luiheid de juiste verklaring te zijn voor het negeren van de a-priori-informatie, in elk geval wat de Harvard-studenten betreft. Hun Systeem 2 ‘wist’ dat a-priorikansen relevant flexplek huren dordrecht waren, zelfs al werden ze niet expliciet vermeld, maar gebruikte die kennis alleen als er extra aandacht aan de taak werd besteed. De tweede zonde van representativiteit is het negeren van de kwaliteit van de aanwijzingen. U kent nog wel dé regel van Systeem r: WYSIATI. In
14. Tom W.’s studierichting 161
het Tom W.-voorbeeld is de beschrijving van Tom datgene wat uw associatieve brein activeert, accuraat of niet. De bewering dat Tom ‘weinig empathisch’ is, was waarschijnlijk al voldoende om te concluderen dat hij hoogstwaarschijnlijk niet voor sociale wetenschappen als afstudeerrichting heeft gekozen. Maar u werd expliciet verteld dat de beschrijving niet te vertrouwen was! Uiteraard weet u dat onbetrouwbare informatie in dit geval evenveel waard is als flexplek huren rotterdam helemaal geen informatie, maar het WYSIATI-principe maakt het lastig om hier rekening mee te houden. Tenzij u besluit de aanwijzingen direct te verwerpen (bijvoorbeeld doordat u ontdekt dat de informatie van een leugenaar afkomstig is), zal uw Systeem l de informatie als zijnde waar verwerken. Er is één ding dat u kunt doen als u twijfels hebt over de kwaliteit van de aanwijzingen: laat uw inschatting niet te sterk afwijken van de a-priorikans. Denk niet dat dit gemakkelijk is; het vereist veel zelfkennis en zelfbeheersing. Het juiste antwoord op het Tom W.-vraagstuk is dat u dicht in de buurt van uw eerdere overtuigingen moet blijven en de aanvankelijk grote kansen van de grote studies (geesteswetenschappen, sociale wetenschappen) iets moet flexplek huren amsterdam reduceren en de kleine kansen van de gespecialiseerde studies (boekwetenschap, informatica) iets moet vergroten. U bent dan niet precies daar waar u zou zijn als u helemaal niets over Tom had geweten, maar de weinige aanvullende informatie die u hebt, is onbetrouwbaar, en dus moeten de a-priorikansen uw voorspelling dommeren.

De twee bepalende factoren

Het verzoek om twaalf voorbeelden te noemen zorgt voor frictie tussen de twee bepalende factoren. Aan de ene kant hebt u zojuist twaalf gevallen genoemd waarin u zich assertief hebt opgesteld. Aan de andere kant waren de eerste drie, vier gevallen snel gevonden, flexplek huren hilversum maar had u waarschijnlijk moeite met de resterende gevallen – het gemak ging achteruit. Welke factor zal zwaarder wegen: de hoeveelheid voorbeelden die u hebt opgediept of het gemak waarmee dit gebeurde? Uit deze strijd kwam een duidelijke winnaar naar voren. Mensen die twaalf voorbeelden hadden genoemd, vonden zichzelf minder assertief dan mensen die er slechts zes hadden weten te noemen. Bovendien vonden respondenten die twaalf situaties moesten noemen waarin ze zich niet assertief hadden opgesteld, zichzelf flexplek huren dordrecht redelijk assertief! Als we gevallen van meegaandheid niet snel voor de geest kunnen halen, zullen we waarschijnlijk concluderen dat we helemaal niet meegaand zijn. De beoordelingen werden gedomineerd door het gemak waarmee men voorbeelden voor de geest kon halen; deze ervaring bleek een veel grotere invloed te hebben dan het aantal genoemde voorbeelden. Een nog beter voorbeeld werd geleverd door andere psychologen uit hetzelfde team. 4 Alle deelnemers aan hun experiment moesten zes voorbeelden van assertief (of meegaand) gedrag noemen en ondertussen een bepaalde gelaatsuitdrukking aannemen. ‘Lachers’ werd flexplek huren rotterdam opgedragen om
de spieren bij het jukbeen samen te trekken, wat in een lichte glimlach resulteert; ‘fronsers’ moesten hun wenkbrauwen samendrukken. Zoals we al weten, gaat fronsen gepaard met cognitieve spanning en is het effect symmetrisch: als mensen tijdens het uitvoeren van een taak moeten fronsen, doen ze beter hun best en ervaren ze meer cognitieve spanning. De flexplek huren amsterdam onderzoekers verwachtten dat de fronsers meer moeite zouden hebben met het opsommen van voorbeelden van assertief gedrag en zichzelf dus minder assertief zouden vinden. En dat bleek ook het geval.

Oorzaak en verandering


Het associatieve mechanisme is op zoek naar oorzaken. De moeite die we hebben met statistiek, heeft te maken met het feit dat statistiek om een andere aanpak vraagt. In plaats van zich te richten op hoe een gegeven gebeurtenis is ontstaan, relateert de statistische flexplek huren hilversum zienswijze de gebeurtenis aan wat er had kunnen gebeuren. Er is niets bijzonders gebeurd dat de gebeurtenis heeft gemaakt zoals ze is – toeval heeft haar uitgekozen. Onze voorliefde voor causaal denken maakt ons ontvankelijk voor grove fouten in de beoordeling van de willekeurigheid van echt willekeurige gebeurtenissen. Neem het geslacht van zes na elkaar in het ziekenhuis geboren baby’s. De volgorde van jongetjes en meisjes is uiteraard willekeurig; de gebeurtenissen staan los van elkaar en het aantal zojuist geboren jongetjes en meisjes heeft geen enkele invloed op het geslacht van het volgende baby’tje. Neem nu drie mogelijke reeksen:
Zijn deze volgordes waarschijnlijk? Het intuïtieve antwoord (‘Natuurlijk niet!’) is fout. Omdat de gebeurtenissen losstaan van elkaar en omdat de uitkomsten J en M (ongeveer) even waarschijnlijk zijn, is elke mogelijke volgorde even waarschijnlijk als de andere. Zelfs als u flexplek huren dordrecht zich hiervan bewust bent, druist dit in tegen uw intuïtie, aangezien slechts de derde reeks willekeurig lijkt. Zoals verwacht, wordt de reeks JMJJMJ waarschijnlijker geacht dan de andere. We zijn op zoek naar patronen, geloven in samenhang, een wereld waarin regelmatigheden (zoals een reeks van zes meisjes) niet toevallig verschijnen, maar enkel ten gevolge van mechanische causaliteit of intentie. We verwachten geen regelmatigheid uit een willekeurig proces en als we iets ontdekken wat op flexplek huren rotterdam regelmaat lijkt, verwerpen we snel het idee dat het proces echt willekeurig is. Willekeurige processen produceren talloze reeksen die mensen ervan overtuigen dat de processen niet willekeurig zijn. Het is duidelijk waarom uitgaan van causaliteit evolutionair voordeel bood; het is onderdeel van onze overgeërfde waakzaamheid. We zijn constant alert op flexplek huren amsterdam veranderingen in onze omgeving. Leeuwen kunnen op elk moment achter een bosje tevoorschijn komen, maar het is veiliger om alert te zijn op een ogenschijnlijke toename van troepen leeuwen, zelfs al is dit te wijten aan schommelingen in een willekeurig proces.