‘Logische bommen’

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

‘Logische bommen’ zijn kwaadaardige stukjes software die in vredestijd worden geplaatst en op afstand worden bediend. Het is zeer waarschijnlijk dat netwerken die cruciale infrastructurele voorzieningen in de vs en veel andere landen bedienen al vol zitten met dergelijke stukjes code.  We moeten vermogen echter niet verwarren met motivatie. Het fenomeen cyberoorlog introduceert weliswaar nieuwe vernietigingsmethoden, maar voegt niet per se nieuwe stimulansen toe om ze in te zetten. In de laatste zeventig jaar heeft de mensheid niet alleen de wet van de jungle doorbroken, maar ook de wet van Tsjechov. Een beroemde uitspraak van Anton Tsjechov is dat een pistool dat voorkomt in de eerste akte van een toneelstuk onvermijdelijk afgevuurd zal worden in akte drie. Koningen en keizers uit de hele geschiedenis die een of ander nieuw wapen in handen kregen, kwamen vroeg oflaat in de verleiding het te gebruiken. Na 1945 heeft de mensheid echter geleerd die verleiding te weerstaan. Het pistool dat figureerde in de eerste akte van de Koude Oorlog is nooit afgevuurd. We zijn inmiddels gewend geraakt aan kantoor huren hilversum een wereld vol onafgeworpen bommen en ongelanceerde raketten en we zijn experts geworden in het doorbreken van de wet van de jungle én de wet van Tsjechov. Als die wetten ons ooit weer de baas worden, zal het onze eigen schuld zijn, en niet ons onafwendbare noodlot.
Maar hoe zit het met terrorisme? Regeringen en supermachten hebben dan wel geleerd zich in te houden, maar terroristen hebben misschien minder moeite om nieuwe, verwoestende wapens in te zetten. Dat is inderdaad een verontrustende mogelijkheid. Aan de andere kant is terrorisme de strategie van de zwakken, die wordt ingezet door mensen die geen echte macht hebben. In het verleden werkte terrorisme in elk geval door het verspreiden van angst en niet door het kantoor huren rotterdam veroorzaken van significante materiële schade. Terroristen hebben doorgaans niet het vermogen om een leger te verslaan, een land te bezetten of complete steden te verwoesten. In 2010 stierven bijna drie miljoen mensen aan obesitas en aanverwante ziekten, en terroristen doodden wereldwijd maar 7697 mensen in totaal, veelal in ontwikkelingslanden.26 Voor de gemiddelde Amerikaan of Europeaan is Coca-Cola een veel dodelijkere bedreiging dan Al Qaida.

Planning: belangrijk … maar vaak ontoereikend

Gerelateerde afbeelding

Bij langetermijnplanning wordt eigenlijk altijd verondersteld dat de ontwikkelingen uit het verleden zich ook in de toekomst zullen voordoen. In situaties van toenemende omgevingsdynamiek is dit echter bepaald niet zonder gevaar. Bij strategische planning gaan we ervan uit dat de toekomst niet zo maar een voortzetting is van het verleden. Integendeel, de toekomst zal door andere krachten worden beheerst. De vraag die dan aan de orde komt, is hoe tegen de achtergrond van die ontwikkelingen op velerlei terreinen, die product-marktcombinatie te ontwerpen en te kiezen die in de toekomst een goede doelrealisatie mogelijk maakt. De nadruk mag echter niet alleen liggen op het maken van plannen als zodanig. Het is al te eenvoudig te denken dat de implementatie van plannen zonder problemen zal verlopen.
Strategisch management … niet alleen woorden, maar vooral ook daden strategie Een veranderde strategie zal steeds gevolgd moeten worden en mogelijk gemaakt moeten structuur worden door veranderingen in de ‘structuur’ en door beïnvloeding van de ‘cultuur’ en cultuur uitvoering van concrete acties. Pas dan is implementatie verzekerd. Strategisch management is niet alleen een kwestie van woorden, maar vooral ook van doelen bewerkstelligen en acties bijsturen.
Denk in dit verband aan de bijna voortdurende reorganisaties binnen Philips om bij te blijven in de wedloop van kostenverlaging tussen de fabrikanten van consumentenelektronica. Nog steeds is aan de orde de keuze van product-marktcombinaties. Daarnaast wordt uitdrukkelijk de vraag ge
steld welke maatregelen genomen moeten worden om zich ervan te verzekeren dat de gemaakte plannen ook echt uitgevoerd zullen worden. Veelal betekent dit dat degenen die later verantwoordelijk zullen zijn voor het behalen van de resultaten, in een zeer vroeg stadium bij het maken van de plannen betrokken moeten worden.
Een volgend aspect is de strategische ‘control’. Een strategie is altijd gebaseerd op co-working space hilversum veronderstellingen ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen. Zodra deze veronderstellingen niet meer juist zijn, is daarmee het plan ondeugdelijk geworden. Strategische ‘con trol’ heeft ten doel regelmatig te toetsen of de gemaakte veronderstellingen/voorspellingen nog in overeenstemming zijn met de werkelijke ontwikkelingen. Indien blijkt dat de veronderstellingen onjuist zijn, dat wil zeggen: de werkelijkheid wijkt af van hetgeen verwacht werd, dan zullen de plannen, de processen en de structuur bijgesteld moeten worden. Een strategisch plan moet aangepast kunnen worden; het is immers een middel en geen doel op zich.
4. 1.2 Strategie op organisatie- en activiteitenniveau
Het bedrijfsleven vertoont een grote variëteit. Er zijn organisaties als Philips en Genera! Electric die een zeer gespreid pakket aan producten hebben en een veelheid van markten concerns bedienen. Dergelijke organisaties worden ‘concerns’ genoemd. Er zijn echter ook organisaties die slechts één product hebben dat op één markt wordt afgezet. Voor beide soorten organisaties is een strategie nodig. De manier waarop deze totstandkomt en de technische problemen die daarbij moeten worden opgelost verschillen nogal. Zo zal bij organisaties als Philips en Genera! Electric op bepaalde momenten een keuze business moeten worden gemaakt omtrent activiteiten of businesses die extra impulsen moeten krijgen, activiteiten die zullen worden geconsolideerd, en een oudere groep activiteiten die zelfs co-working space rotterdam afgebouwd of verkocht zal moeten worden. Bij een organisatie met slechts één activiteit of business is de vraag aan de orde hoe deze bestuurd moet worden om de beste strategie op businessniveau resultaten te verkrijgen. Men spreekt in dit verband wel van het ontwikkelen van een strategie op businessniveau, waarbij het probleem het ontwikkelen van een optimale strategie voor de bestaande activiteit is.

Eco-efficiency en duurzaam ondernemen

Gerelateerde afbeelding

Duurzame ontwikkeling is door de Verenigde Naties omschreven als: ‘een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder afbreuk te doen aan het vermogen van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien’. Duurzame ontwikkeling heeft een economische, een ecologische en een sociale dimensie. Duurzaam ondernemen vereist dan een gecombineerde aandacht voor People (sociale rechtvaardigheid), Planet (ecologische grenzen) en Profit (economische groei); ook wel de Triple-P genoemd. duurzaam ondernemen Duurzaam ondernemen kunnen we dan omschrijven als: een wijze van bedrijfsvoering waarbij managers in organisaties bij het voorbereiden en nemen van hun beslissingen (strategisch, tactisch, operationeel) systematisch rekening houden met de (langetermijn-) effecten van hun beslissingen richting de diverse belangen-/bevolkingsgroepen (People), richting natuur en milieu (Planet) en richting economische groei en rendement (Profit). eco·efficiency Bij eco-efficiency gaat het, bij het uitvoeren van de bedrijfsprocessen, erom zo weinig mogelijk het milieu en de natuurlijke omgeving te belasten.
Een andere belangrijke trend binnen het bedrijfsleven is de toenemende aandacht voor ecoefficiency. In het kader van duurzaam ondernemen wordt daarbij een directe koppeling gelegd tussen ambitieuze milieudoelstellingen en het vergroten van marktkansen. Een mooi co-working space hilversum voorbeeld ontlenen we aan Shell. Samen met Daimler-Benz wordt gewerkt aan een door een brandstofcel aangedreven auto. In de nieuwe motor voor deze auto speelt zich een proces af van zogenaamde catalytische partiële oxidatie op basis van waterstof. Waterstof biedt voor nu en de nabije toekomst de oplossing voor milieuproblemen. Daarentegen komt de toepassing van zonne-energie tot nu toe niet echt op gang. Wel wordt gemeld dat Shell inmiddels met Greenpeace een contract getekend heeft om zich sterk te maken voor bredere introductie van zonne-energie in Nederland, tegen lagere prijzen. Ook de Rabobank en Stork zijn partij bij dit contract om duurzaamheid te bevorderen. ketengerichte aanpak Bij het bereiken van eco-efficiency is in strategische zin een ketengerichte aanpak van belang, die communicatie en samenwerking vereist met partners in de productketen, bijkolomsamenwerking voorbeeld met toeleveranciers. De co-working space rotterdam kolomsamenwerking in de intensieve varkenshouderij is er bijvoorbeeld op gericht om in alle schakels van de keten tot een betere samenwerking te komen en een totale verbetering van het product te bereiken. Er is daarbij ook besloten voor de hele kolom tot een certificeringssysteem te komen, van varkenshouders (als ‘primaire producenten’), tot slachterijen, vleesverwerkers, mengvoederfabrikanten, gezondheidsorganisaties en ‘primaire producenten’ (de varkenshouders). De stichting Natuur en Milieu en de Dierenbescherming praten mee in een adviesorgaan en ook de overheid functioneert als adviseur.

Een voorspoedige reis

Gerelateerde afbeelding

Na de lunch belt Renard een taxi die mij naar het station brengt. Bij ons allerhartelijkst afscheid duwt Renard mij een gesloten envelop en een artikel van Roy Markowitz in de handen. “In de envelop zit tweeduizend euro voor het onderzoek en je verblijf in Boston,” zegt Renard. “Ga op zoek naar de geheimen van synchroniciteit. Na je onderzoek treffen we elkaar en breng je verslag uit. Maak aantekeningen om de gevonden geheimen niet te vergeten. Het ga je goed en ik wens je tijdelijk kantoor huren dordrecht met mijn hart een voorspoedige reis. God zij met je op je reis.” “Dank voor alles Renard. Ik ga mijn best doen en kom met antwoorden bij je terug. Tot gauw.” De deur van de taxi wordt dichtgegooid en we rijden de lange oprijlaan van het klooster af, op weg naar het grootste avontuur van mijn leven. De treincoupé zit halfvol met mensen, het meisje tegenover mij zit onafgebroken op haar mobiele telefoon te turen en te typen. Waar is de tijd gebleven dat mensen nog massaal boeken lazen in de trein? Wie zoekt er nog diepgang en wie is er eigenlijk nog geïnteresseerd in hoe de wereld werkelijk werkt? Wie vraagt zich nog af of er een oneindig intelligente macht bestaat die toeval in ons leven stuurt? Slechts weinigen. We zijn er eerder in geïnteresseerd of Petra haar hond heeft uitgelaten en of ze daarna waanzinnig lekker met tijdelijk kantoor huren rotterdam haar vriendinnen heeft geluncht. Dat soort boodschappen is populair op Hyves en Facebook. Ik wil het wel geloven, maar ik ben er nog niet uit of toeval bestaat of niet.

De intentie

Gerelateerde afbeelding

Natuurlijk heeft Kathleen gelijk. Ik ben ook een zak die ons geld erdoorheen heeft gejaagd. Beter gezegd: ons met een niet te dragen schuld heeft opgezadeld. Kathleen wist van niets en heeft niet kunnen ingrijpen of ook maar enige invloed kunnen hebben op haar toekomst. De intentie was goed, maar het lot heeft ons genekt. Met een normale beurs waren we nu multimiljonair geweest en was mijn boodschap vanavond totaal anders geweest. Nu ik heb verloren, ben ik niet alleen mijn flexplek huren hilversum vermogen maar misschien ook Kathleen kwijt. Ik voel de tranen opkomen en weet dat er geen stoppen meer aan is. Ik begin te huilen, zo diep treurig dat het verdriet rechtstreeks uit mijn ziel lijkt te komen. Wat heb ik in hemelsnaam gedaan en waarom treft juist mij dit lot? Mijn schouders schokken en ik laat me van de bank afglijden. Als een klein kind zit ik op de grond te huilen. Alle spanning en ellende van de afgelopen maanden komen eruit. Mijn gekrenkte ziel huilt, zoals ik alleen eerder heb gedaan bij het overlijden van mijn vader. Alles ben ik kwijt, mijn trots, ons vermogen, mijn grote liefde en misschien ook mijn baan. Hoe kan een god flexplek huren rotterdam zo genadeloos gemeen en hard zijn? Nadat al het verdriet vanuit mijn tenen naar boven is gekomen, pak ik een glas whisky en ga weer op de bank zitten waar Bibi naast me komt liggen. Ik staar naar de fonkelende lichtjes in onze kerstboom en denk alleen nog aan de dood. Ik zie de dood ineens niet meer als een angstaanjagend laatste station waar ik niet over wil nadenken, maar als een rusthaven in deze verschrikkelijke tijden. Met een overdosis aan pillen sterf ik hier een geruisloze dood en ben ik in één klap verlost van alle problemen. Het lijkt een aanlokkelijk alternatief. Kathleen zal me de komende dagen thuis vinden en niet meer boos op me zijn. Een zelfmoord lijkt zo eenvoudig uit te voeren. Gewoon net zo lang een cocktail van whisky met slaappillen drinken, totdat ik in een eeuwige slaap val. Ik heb genoeg van die blauwe vriendjes boven liggen om een olifant plat te leggen. Met een teug giet ik de laatste slok whisky naar binnen om vervolgens een nieuw glas in te schenken en daar blijft het niet bij. Bij het vierde glas whisky voel ik me zo zielig, dat ik naar boven loop om uit het laatje van mijn nachtkastje drie pakjes met slaappillen te pakken. Zolpidem staat er op de verpakking met een rode stikker op het doosje met daarop de tekst: niet meer dan twee stuks per etmaal gebruiken. Met twee doosjes ben ik zonder pijn richting de eeuwige jachtvelden vertrokken, geruisloos, zonder een spoor achter te laten. Dan kan de bank de AEX-futures niet meer uitoefenen en kan Kathleen een nieuw leven beginnen.

Gericht op de organisatie

Gerelateerde afbeelding

Hoe inspireren leidinggevenden door hun gedrag en beleid de medewerkers voortdurend tot verbetering? Wordt ook het functioneren van de leidinggevenden beoordeeld? 2 Personeelsmanagement Hoe open gaat de organisatie met haar medewerkers om? Is ze bij de mensen betrokken, geeft ze de mensen kansen op ontwikkeling van hun deskundigheid? Zijn er personeelsplannen? Wordt het flexplek huren hilversum personeel daadwerkelijk bij verbeteringen betrokken? 3 Beleid en strategie Hoe komen de doelstellingen van de organisatie tot uiting in haar missie, waarden en visie, en hoe geeft ze daaraan inhoud? Kennen de medewerkers de strategie? 4 Middelenmanagement Hoe effectief en efficiënt zet de organisatie haar middelen in om de doelstellingen te realiseren? Zowel gericht op financiën en informatietechnologie, als op leveranciers. 5 Management van processen Hoe onderscheidt de organisatie de diverse processen, hoe verbetert en vernieuwt zij de productieprocessen, ondersteunende en besturende processen?
Gericht op het resultaat van de organisatie 6 Waardering door werknemers Wat doet de organisatie om antwoord te krijgen op de volgende vraag: voldoen we  flexplek huren rotterdam aan de wensen en verwachtingen van de
Onderzoekt ze de personeelstevredenheid regelmatig, wat zijn de maatstaven, welke verbeteringen voert de organisatie door op basis van de uitkomsten? 7 Waardering door klanten Wat doet de organisatie om antwoord te krijgen op de vraag: voldoen we aan de wensen en verwachtingen van klanten, leveranciers en co-makers? 8 Waardering door de maatschappij Houdt de organisatie zich aan bepaalde regels en richtlijnen? In hoeverre loopt ze voorop of moet ze vooroplopen in vernieuwingen die door de maatschappij gewenst en gewaardeerd worden? 9 Resultaten van de organisatie In hoeverre is de organisatie in staat om haar doelstellingen te bereiken, zowel de financiële als de niet-financiële? En hoe worden ze getoetst? Niet-financiële doelstellingen zijn bijvoorbeeld kwaliteit, leveringsbetrouwbaarheid, doorlooptijd en efficiency.
Deze negen aandachtspunten zijn onderdeel van het EFQM-model van de Euopean Foundation of Quality Management in Brussel. In Nederland staat dit ook bekend als het INK-model van het Instituut Nederlandse Kwaliteit. Het model wordt steeds meer gebruikt bij het beoordelen van organisaties, maar ook als referentiekader voor ondernemingsplanning. Het model staat op de Internetsite van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (http://www.ink.nl).

Het succes van een reorganisatie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het succes van een reorganisatie is van vele factoren afhankelijk. J.M.M Sopers heeft in zijn boek Turnaround Management, het saneren van ondernemingen in moeilijkheden, een model beschreven waarin een aantal aanbevelingen is opgenomen om te komen tot een succesvolle reorganisatie. In het model wordt een drietal niveaus van doelstellingen gefor- niveausvandoelstellingen muleerd: • niveau 1: het einddoel van de reorganisatie; • niveau 2: doelstellingen met betrekking tot inhoudelijke en procesmatige aspecten; T Figuur 10.6 Niveaus van doelstellingen bij een reorganisatie
Herstel van de onderneming: • Versterking van de strategische positie • Verbetering van de vermogenspositie en de winstgevendheid
Vermijden van fouten tijdens de besluitvorming
• Verbetering van het functioneren van de organisatie
Hanteren van het juiste planningsinstrumentarium
• Crisismaat- Voorzien in Herstel van regelen: een adequate vertrouwen, continuïteit op bezetting van motivatie en korte termijn de toppositie flexplek huren hilversum betrokkenheid Bron: J.M.M. lopers, Turnaround Management, het saneren van ondernemingen in moeilijkheden, Stenfert Kroese, 1992
• niveau 3: doelstellingen gericht op het creëren van voorwaarden om enerzijds tot een inhoudelijk verantwoord plan te komen en anderzijds het veranderingsproces tot stand te brengen. De drie niveaus van doelstellingen zijn in figuur 10.6 weergegeven.
Meestal is het raadzaam het topmanagement te vervangen, vanwege hun (mogelijke) bijdrage aan het bereiken van de huidige situatie, het afgeven van een duidelijk signaal aan de stakeholders van de organisatie en het serieus aanpakken van de problemen. Het herstellen van het vertrouwen van de belangrijkste stakeholders van de organisatie (zowel intern als extern) is in een reorganisatie cruciaal. Een grote mate  flexplek huren rotterdam van betrokkenheid van de stakeholders is meestal noodzakelijk om de reorganisatie succesvol te laten zijn. Hierbij is het gewenst een sterke bezetting te hebben van het topmanagement en te beschikken over een goed opgebouwd reorganisatieplan.

Structuur en organisatie

Gerelateerde afbeelding

Wat is het belangrijkst in het managen van effectieve teams? Allereerst zal er een gemeenschappelijke ‘teamvisie’ moeten worden gecreëerd. Teamleden moeten weten waarom ze zijn samengebracht, wat de gemeenschappelijke doelstellingen zijn en waarop ze worden afgerekend ofwel wat succes is. Het is belangrijk dat teamleden onderkennen dat effectieve teams zijn samengesteld uit mensen met verschillende kwaliteiten en achtergronden. Verder is het belangrijk om veel tijd te besteden aan de professionele ontwikkeling van het team. Zorg er vergaderruimte huren hilversum ook voor dat teams zelfstandig kunnen functioneren zonder al te veel bemoeienis van het management.
Producten voort waarnaar voldoende vraag bestaat; voldoet de uitstoot van stoffen aan de milieu-eisen? Een organisatie heeft alleen bestaansrecht wanneer er voor externe partijen, zoals consumenten en financiers, sprake is van behoeftebevrediging. • Bestuurlijke effectiviteit: de mate waarin de organisatie kan reageren op veranderde situaties. Organisaties moeten in staat zijn snel op veranderingen in te kunnen spelen. Om snelheid te kunnen ontwikkelen dienen eisen gesteld te worden aan de informatievoorziening en de besluitvorming van de organisatie: er moet sprake zijn van flexibiliteit en slagvaardigheid. Onder flexibiliteit wordt het veranderings- en aanpassingsvermogen van een organisatie verstaan. Slagvaardige organisaties hebben het vermogen om snel en doeltreffend te handelen of op te treden.
Vaak ligt de nadruk in organisaties op het bereiken van een hoge doelmatigheid op economisch en technisch gebied. Deze organisaties hebben als vergaderruimte huren rotterdam kenmerk dat ze vooral naar binnen gericht zijn, op het zo goed mogelijk laten verlopen van de bedrijfsprocessen in de organisatie. Organisaties zijn echter pas succesvol wanneer op alle vier gebieden van effectiviteit een voldoende score wordt gehaald. Men spreekt dan van een organisatie-evenwicht. Organisatie-evenwicht houdt in dat zowel de interne als de externe participanten zodanig beloond worden, dat zij gemotiveerd blijven om deel te nemen aan de organisatie. Wanneer nu een organisatie geconfronteerd wordt met veranderingen in haar omgeving zal binnen de organisatie worden gezocht naar wegen om een nieuw organisatie-evenwicht te bereiken. Het complexe hierbij is dat de verschillende gebieden van effectiviteit niet los van elkaar gezien kunnen worden, maar juist erg sterk met elkaar samenhangen. Er kan sprake zijn van een zeer efficiënte wijze van het inzetten van mensen. Echter, wanneer die mensen weinig bevrediging vinden in hun werk, ontstaat waarschijnlijk een situatie waarbij het ziekteverzuim sterk toeneemt, en hiermee de kosten.

Lijn-en functionele staforganisatie

Gerelateerde afbeelding
Indien de zaken waarover staffunctionarissen adviseren zo specialistisch worden dat de lijnfunctionaris de adviezen niet meer kan beoordelen, krijgen de adviezen het karakter van een dwingende aanwijzing of opdracht (bijvoorbeeld een juridisch advies). De stafrelatie heeft hiermee een ‘functioneel’ karakter. Functionele bevoegdheden kunnen worden toegekend aan personen en afdelingen. In dit flexplek huren hilversum laatste geval wordt van een functionele stafafdeling.
Comeback van de kamergeleerden Binnen bedrijven heeft de afgelopen jaren een verwoede strijd gewoed tussen staf-en lijnmanagers. De lijn leek gewonnen te hebben, maar de voorhoede van het bedrijfsleven heeft de staf herontdekt. Organisaties zonder staf lopen uiteindelijk vast. Vooral kleine ondernemingen die onstuimig groeien in de huidige economische omstandigheden, hebben staffuncties nodig om hun ontwikkeling in goede banen te leiden. Een voorbeeld is PR-bureau Bikker Communicatie: door de groei werd de organisatie te gefragmenteerd. Om verder door te groeien was het noodzakelijk er één bureau van te maken. In de nieuwe opzet bestaat nog steeds een kleine staf die hoofdzakelijk uitvoerende zaken voor zijn flexplek huren rotterdam rekening neemt. Het beleid van de staf wordt echter vastgesteld door gewone werknemers, die zich verdiepen in één van de acht thema’s die het bedrijf heeft vastgesteld. Deze mensen worden bij Bikker ‘loodsen’ genoemd, die de rest van het bedrijf een veilige haven moeten binnenleiden. Samen formuleren de loodsen het beleid waaraan volgens hen de staffuncties van Bikker moeten voldoen. De beslissing ligt echter in de lijn. De lijnmanagers zijn verantwoordelijk voor hun bedrijfsonderdelen, inclusief beloning, bezetting, budget en omzet. De loodsformule is een extreme vorm van het diensten-inkoopmodel. Vooral bedrijven waarin zelfsturende teams werkzaam zijn, hebben baat bij dit gebruik van stafdiensten. In veel gevallen betaalt een team voor die diensten marktprijzen en is er geen sprake van gedwongen afname. Stafafdelingen moeten daardoor concurreren met adviseurs van buiten het bedrijf.

Projectplanning

Gerelateerde afbeelding

In het algemeen kan worden gesteld dat in situaties waarin getracht wordt nieuwe activiteiten te ontplooien een projectmatige aanpak de voorkeur geniet (bijvoorbeeld het ontwikkelen van een nieuw informatiesysteem of het ontwikkelen van een nieuw product). Deze activiteiten hebben als kenmerk dat oplossingen niet aangedragen kunnen worden door één afdeling of één specialisme. Het probleem moet vanuit verschillende invalshoeken bekeken worden.
Om bij deze problemen tot coördinatie te komen wordt naast de bestaande flexplek huren hilversum organisatiestructuur dus een specifiek orgaan ingesteld dat zich met het specifieke vraagstuk gaat bezighouden. In deze projectgroep zijn dan ook vertegenwoordigers van alle afdelingen en/ofkennisgebieden opgenomen die betrokken moeten worden bij het vraagstuk. Deelnemers kunnen vervolgens uit verschillende niveaus van de organisatie worden gezocht, naargelang de problematiek van het project dit vereist. Het aanwezig zijn van personen uit verschillende disciplines en niveaus kan tot problemen leiden. Vaak hebben die te maken met samenwerking en niveau. Met betrekking tot samenwerking kan worden opgemerkt dat de deelnemers in een project te maken krijgen met een cultuurprobleem. Enerzijds begrijpen ze elkaars taal niet, anderzijds cultuurprobleem worden ze geconfronteerd met benaderingswijzen of invalshoeken waarmee ze niet vertrouwd zijn. Wil een project tot succes leiden dan moeten deze verschillen overbrugd worden. Tevens heeft men binnen een project te maken met personen die uit verschillende niveaus van de organisatie vandaan komen. Binnen het project is het de bedoeling om als ‘gelijken’ te werken flexplek huren rotterdam aan de doelstelling van het project. Omdat de personen ook in een aantal situaties hun normale werk blijven doen, komen ze dezelfde personen tegen in de normale organisatie, maar dan wel in een andere werkverhouding. Deze tegenstrijdigheid zal door de deelnemers van het project geaccepteerd dienen te worden.
Een projectmatige aanpak wordt veelal toegepast in situaties die de volgende kenmerken bezitten: • Betrokkenheid uit verschillende functionele gebieden wordt gewenst. • Een eenmalige prestatie moet geleverd worden.