Deelnemen in een netwerk

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Op organisaties of delen daarvan komt een grote druk te liggen om in het concurrentieveld te kunnen functioneren. Het participeren in netwerken biedt in deze situatie voordelen. Binnen het netwerk kunnen de sterke kanten van de organistie worden uitgebuit. Het aangaan van netwerken kan voor een individuele organisatie een toegevoegde waarde hebben. Het deelnemen in een netwerk heeft echter wel consequenties voor de organisatie en zeggenschap over bepaalde bedrijfsprocessen.
Het deelnemen in een netwerk kan voor de betrokken organisaties de deelnemen in een netwerk volgende voordelen met zich meebrengen: • meer technologische mogelijkheden • meer producten of varianten • betere producten • bereikbaarheid van meer markten • betere marktpositie • beter productieproces
Er is een achttal basistypen van netwerken te onderscheiden, waaruit de achttal basistypen verschillende doelen van samenwerking duidelijk blijken. Deze netwerken zijn hieronder in opklimmende mate van intensiteit opgesomd: 1s Gezamenlijke verbetering van secundaire processen op bijvoorbeeld de gebieden van logistiek en kwaliteitszorg. Het gaat hierbij om het bereiken van een goede afstemming met betrekking tot informatie, organisatie, planning en cont rol. 2 Gezamenlijke projecten met betrekking tot de primaire processen, als produceren, verkopen en research- en ontwikkeling 3 Samenwerking op het gebied van afzet, zoals marktonderzoek, prijszetting en promotie 4 Gezamelijk verwerving van kennis, mensen en middelen. Voorbeelden zijn hier gemeenschappelijke opleidingen en inkoop 5 Verticale samenwerking in productie. In deze vorm wordt een afstemming gepleegd tussen de productie-activiteiten tussen op een volgende schakels in de bedrijfskolom 6 Horizontale samenwerking in productie. Hier is het doel flexplek almere gericht op het op het gezamenlijk produceren van goederen. Individuele organisaties brengen onderdelen voort, die uiteindelijk tot het eindproduct leiden. Er vinden geen gemeenschappelijke research-projecten plaats. 7 Co-makership, een samenwerkingsvorm waarbij in tegenstelling tot de co-makership vorige ook het research- en ontwikkelingsproces in de samenwerking wordt betrokken. De samenwerking is verticaal gericht. s Horizontale samenwerking, waarbij tevens vanaf het research- en ontwikkelingsproces wordt samengewerkt, maar nu in horizontaal verband. De partners hebben beide een taak in het ontwikkelen van een product en ook de productieprocessen worden op elkaar afgestemd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *