Gericht op de organisatie

Gerelateerde afbeelding

Hoe inspireren leidinggevenden door hun gedrag en beleid de medewerkers voortdurend tot verbetering? Wordt ook het functioneren van de leidinggevenden beoordeeld? 2 Personeelsmanagement Hoe open gaat de organisatie met haar medewerkers om? Is ze bij de mensen betrokken, geeft ze de mensen kansen op ontwikkeling van hun deskundigheid? Zijn er personeelsplannen? Wordt het flexplek huren hilversum personeel daadwerkelijk bij verbeteringen betrokken? 3 Beleid en strategie Hoe komen de doelstellingen van de organisatie tot uiting in haar missie, waarden en visie, en hoe geeft ze daaraan inhoud? Kennen de medewerkers de strategie? 4 Middelenmanagement Hoe effectief en efficiënt zet de organisatie haar middelen in om de doelstellingen te realiseren? Zowel gericht op financiën en informatietechnologie, als op leveranciers. 5 Management van processen Hoe onderscheidt de organisatie de diverse processen, hoe verbetert en vernieuwt zij de productieprocessen, ondersteunende en besturende processen?
Gericht op het resultaat van de organisatie 6 Waardering door werknemers Wat doet de organisatie om antwoord te krijgen op de volgende vraag: voldoen we  flexplek huren rotterdam aan de wensen en verwachtingen van de
Onderzoekt ze de personeelstevredenheid regelmatig, wat zijn de maatstaven, welke verbeteringen voert de organisatie door op basis van de uitkomsten? 7 Waardering door klanten Wat doet de organisatie om antwoord te krijgen op de vraag: voldoen we aan de wensen en verwachtingen van klanten, leveranciers en co-makers? 8 Waardering door de maatschappij Houdt de organisatie zich aan bepaalde regels en richtlijnen? In hoeverre loopt ze voorop of moet ze vooroplopen in vernieuwingen die door de maatschappij gewenst en gewaardeerd worden? 9 Resultaten van de organisatie In hoeverre is de organisatie in staat om haar doelstellingen te bereiken, zowel de financiële als de niet-financiële? En hoe worden ze getoetst? Niet-financiële doelstellingen zijn bijvoorbeeld kwaliteit, leveringsbetrouwbaarheid, doorlooptijd en efficiency.
Deze negen aandachtspunten zijn onderdeel van het EFQM-model van de Euopean Foundation of Quality Management in Brussel. In Nederland staat dit ook bekend als het INK-model van het Instituut Nederlandse Kwaliteit. Het model wordt steeds meer gebruikt bij het beoordelen van organisaties, maar ook als referentiekader voor ondernemingsplanning. Het model staat op de Internetsite van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (http://www.ink.nl).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *