Het succes van een reorganisatie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het succes van een reorganisatie is van vele factoren afhankelijk. J.M.M Sopers heeft in zijn boek Turnaround Management, het saneren van ondernemingen in moeilijkheden, een model beschreven waarin een aantal aanbevelingen is opgenomen om te komen tot een succesvolle reorganisatie. In het model wordt een drietal niveaus van doelstellingen gefor- niveausvandoelstellingen muleerd: • niveau 1: het einddoel van de reorganisatie; • niveau 2: doelstellingen met betrekking tot inhoudelijke en procesmatige aspecten; T Figuur 10.6 Niveaus van doelstellingen bij een reorganisatie
Herstel van de onderneming: • Versterking van de strategische positie • Verbetering van de vermogenspositie en de winstgevendheid
Vermijden van fouten tijdens de besluitvorming
• Verbetering van het functioneren van de organisatie
Hanteren van het juiste planningsinstrumentarium
• Crisismaat- Voorzien in Herstel van regelen: een adequate vertrouwen, continuïteit op bezetting van motivatie en korte termijn de toppositie flexplek huren hilversum betrokkenheid Bron: J.M.M. lopers, Turnaround Management, het saneren van ondernemingen in moeilijkheden, Stenfert Kroese, 1992
• niveau 3: doelstellingen gericht op het creëren van voorwaarden om enerzijds tot een inhoudelijk verantwoord plan te komen en anderzijds het veranderingsproces tot stand te brengen. De drie niveaus van doelstellingen zijn in figuur 10.6 weergegeven.
Meestal is het raadzaam het topmanagement te vervangen, vanwege hun (mogelijke) bijdrage aan het bereiken van de huidige situatie, het afgeven van een duidelijk signaal aan de stakeholders van de organisatie en het serieus aanpakken van de problemen. Het herstellen van het vertrouwen van de belangrijkste stakeholders van de organisatie (zowel intern als extern) is in een reorganisatie cruciaal. Een grote mate  flexplek huren rotterdam van betrokkenheid van de stakeholders is meestal noodzakelijk om de reorganisatie succesvol te laten zijn. Hierbij is het gewenst een sterke bezetting te hebben van het topmanagement en te beschikken over een goed opgebouwd reorganisatieplan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *