Invoering van ERP-informatiesystemen

Gerelateerde afbeelding

Integratie van managementinformatie en van de eigen informatiesystemen is voor drie van de vier ondernemingen de reden om een ERP-systeem (Enterprise Resource Planning) aan te schaffen. Eveneens hoog scoort het verlenen van een hoge servicegraad aan klanten en leveranciers. De toenemende concurrentie, de euro, het jaar 2000 en de veelbesproken globalisering blijken van minder belang. Tweederde van de bedrijven die met ERP gaan werken onderschatten de tijd die gemoeid is met het voortraject en de installatie van het pakket. Tevens worden de kosten die gepaard gaan met de (dubbele) inzet van eigen personeel nogal eens onderschat. Een goede interne communicatie blijkt ten slotte één van de succesfactoren bij een geslaagde ERP-invoering. Vrijwel alle medewerkers in de organisatie krijgen immers met het pakket te maken en moeten dus geïnformeerd worden over de gevolgen van ERP voor hun dagelijkse werkzaamheden.
De top vier ERP-pakketten zijn: de Duitse SAP met het pakket R/3 de Nederlandse Baan de flexplek huren hilversum Amerikaanse Oracle de Amerikaanse Peoplesoft  Cruciaal in het behalen van logistieke voordelen is het coördineren van de verschillende activiteiten. In principe zijn daarbij vier strategieën mogelijk:S Het inbouwen van speling: hierbij wordt het prestatieniveau verlaagd, waardoor bijvoorbeeld overcapaciteit onstaat. Een nauwkeurige afstemming van de activiteiten is hierdoor niet meer noodzakelijk. De consequentie is wel dat de kosten en het risico van incourant zijn van voorraden toenemen. 2 Het scheppen van autonome units: onderdelen in de organisatie zijn minder afhankelijk van elkaar. Het behalen van schaalvoordelen wordt hierdoor beperkt. 3 Investeren in verticale informatiesystemen: door meer te kunnen beschikken over informatie kan een betere coördinatie mogelijk wordt gemaakt. 4 Laterale relaties tot stand brengen: hierdoor wordt het beslissingsniveau lager in de organisatie gelegd, juist op de plek waar over flexplek huren rotterdam relevante gegevens wordt beschikt.
8.3 Bestuursniveaus en specifieke taken
Een organisatie wordt omschreven als elke vorm van menselijke samenwerking voor een gemeenschappelijk doel. Het bestuur van een organisatie heeft de taak de gestelde organisatiedoelen te verwezenlijken. Deze doelen worden bereikt indien de bedrijfsprocessen in een organisatie op een effectieve en efficiënte wijze worden uitgevoerd. In de meeste organisaties kan het werk niet door één persoon verricht worden. De werkzaamheden dienen daarom verdeeld te worden. Bij deze verdeling van taken over verschillende personen ontstaat een scheiding tussen leiding en uitvoering. Door deze scheiding ontstaat een hiërarchie (rangorde) in de organisatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *