‘Kunstmatige-intelligentieachtige’

Gerelateerde afbeelding

Mintzberg stelt verder dat het formaliseren van stratische planning in ‘kunstmatige-intelligentieachtige’ systemen is mislukt. Menselijke intuïtie valt immers nooit helemaal te vervangen. Ondanks al deze kritiek op strategische planning vindt Mintzberg dat het toch een belangrijke functie heeft. Zo kan planning een belangrijke bijdrage leveren aan het tot stand komen van een strategie. Strategische planning zal wel vanuit een ander perspectief moeten worden beschouwd. De nadruk ligt daarbij op het lerende vermogen van de onderneming en de invloed van persoonlijke visie van werknemers van een organisatie. Tevens pleit Mintzberg voor een koppeling tussen analyse (planning) en intuïtie (visie en creativiteit).
In de volgende paragraaf zal worden ingegaan op een hedendaagse benadering van strategische management die aansluit bij enkele opvattingen van Mintzberg.
2.7 Strategisch management in perspectief
Wie de afgelopen jaren heeft gelet op de concurrentiepositie van ondernemingen zal het zijn opgevallen dat er sprake is van grote verschuivin
Hoofdstuk 2 1 Strategisch management
gen! Opmerkelijk hierbij is dat het veelal ondernemingen zijn die vanuit het niets het opnemen tegen gevestigde ondernemingen. Met dat verschil dat zij beschikken over veel vergaderruimte almere minder geld, een kleiner marktaandeel, beperkte technologische kennis en vaak een onbekende naam.
Uit onderzoek blijkt dat het succes van deze ondernemingen zich onvoldoende laat verklaren uit de bekende factoren zoals: groot marktaandeel, omvang van de onderneming, beschikbare know-how, geografische spreiding van activiteiten en productie in lage-lonenlanden. Het klassieke model van strategisch management, waarbij strategisch management synoniem is aan strategische planning, lijkt daarom rijp voor herziening. In de benadering van strategisch management die in de volgende paragrafen behandeld wordt ligt de nadruk op het strategisch denken bin- strategisch denken nen organisaties. Hiervan is sprake als organisaties een visie kunnen uitdragen en doorvoeren en waarbij de nadruk in de strategievorming ligt op het lerende vermogen van de organisatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *