Projectplanning

Gerelateerde afbeelding

In het algemeen kan worden gesteld dat in situaties waarin getracht wordt nieuwe activiteiten te ontplooien een projectmatige aanpak de voorkeur geniet (bijvoorbeeld het ontwikkelen van een nieuw informatiesysteem of het ontwikkelen van een nieuw product). Deze activiteiten hebben als kenmerk dat oplossingen niet aangedragen kunnen worden door één afdeling of één specialisme. Het probleem moet vanuit verschillende invalshoeken bekeken worden.
Om bij deze problemen tot coördinatie te komen wordt naast de bestaande flexplek huren hilversum organisatiestructuur dus een specifiek orgaan ingesteld dat zich met het specifieke vraagstuk gaat bezighouden. In deze projectgroep zijn dan ook vertegenwoordigers van alle afdelingen en/ofkennisgebieden opgenomen die betrokken moeten worden bij het vraagstuk. Deelnemers kunnen vervolgens uit verschillende niveaus van de organisatie worden gezocht, naargelang de problematiek van het project dit vereist. Het aanwezig zijn van personen uit verschillende disciplines en niveaus kan tot problemen leiden. Vaak hebben die te maken met samenwerking en niveau. Met betrekking tot samenwerking kan worden opgemerkt dat de deelnemers in een project te maken krijgen met een cultuurprobleem. Enerzijds begrijpen ze elkaars taal niet, anderzijds cultuurprobleem worden ze geconfronteerd met benaderingswijzen of invalshoeken waarmee ze niet vertrouwd zijn. Wil een project tot succes leiden dan moeten deze verschillen overbrugd worden. Tevens heeft men binnen een project te maken met personen die uit verschillende niveaus van de organisatie vandaan komen. Binnen het project is het de bedoeling om als ‘gelijken’ te werken flexplek huren rotterdam aan de doelstelling van het project. Omdat de personen ook in een aantal situaties hun normale werk blijven doen, komen ze dezelfde personen tegen in de normale organisatie, maar dan wel in een andere werkverhouding. Deze tegenstrijdigheid zal door de deelnemers van het project geaccepteerd dienen te worden.
Een projectmatige aanpak wordt veelal toegepast in situaties die de volgende kenmerken bezitten: • Betrokkenheid uit verschillende functionele gebieden wordt gewenst. • Een eenmalige prestatie moet geleverd worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *