Stadium 3: succes

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Stadium 3: succes De beslissing die een eigenaar in dit stadium moet nemen is of hij de positie die het bedrijf heeft verworven moet uitbouwen en over moet gaan tot expansie of dat hij het bedrijf stabiel en winstgevend moet trachten te houden, zodat hij het als bron van inkomsten kan gebruiken terwijl hij zich geheel of gedeeltelijk uit het kantoorruimte huren hilversum bedrijf terugtrekt. De reden waarom een eigenaar zich in meerdere of mindere mate uit zijn bedrijf wil terugtrekken kan zijn dat hij een nieuwe onderneming wil beginnen of gewoon tijd wil besteden aan zijn liefüebberijen. In dit stadium genieten bedrijven een uitstekende economische markraandeel gezondheid. De omvang en het marktaandeel zijn kantoorruimte huren dordrecht groot genoeg om economisch succes te garanderen en er wordt een gemiddelde of meer dan gemiddelde winst geboekt. Als de concurrentiepositie niet verzwakt wordt door ondoelmatig management en als er zich geen zodanige veranderingen in de economische situatie voordoen dat de marktpositie verloren gaat, kan een bedrijf zich voor onbepaalde tijd in dit stadium handhaven. Organisatorisch gezien is het bedrijf nu zo groot dat er, in veel gevallen althans, op manager functionele gebieden, bijvoorbeeld kantoorruimte huren rotterdam productie en verkoop, managers aangesteld moeten worden om bepaalde taken van de eigenaar over te nemen. Deze managers moeten weliswaar vakbekwaam zijn, maar hoeven niet per se van topniveau te zijn omdat hun carrière mogelijkheden gezien de doelstellingen van het bedrijf vrij beperkt zijn. De liquiditeit is meer dan voldoende en de voornaamste zorg is te voorkomen dat er in tijden dat de zaken goed gaan zoveel kapitaal aan het bedrijf wordt onttrokken dat het later misschien moeilijk wordt om de onvermijdelijke magere jaren te doorstaan. Ook ziet men nu de eerste gespecialiseerde functionarissen verschijnen, meestal in ieder geval een controller en soms ook een productieleider. Er is een begin gemaakt met de invoering van financiële, marketing- en productiesystemen, evenals met de delegatie van functies die ondersteund wordt door planning in de vorm van kantoorruimte huren amsterdam bedrijfsbudgettering. Eigenaren, en in mindere mate ook managers, dienen toe te zien op de uitvoering van een strategie die hoofdzakelijk tot srarus quo doel heeft de status-quo te handhaven. Naarmate de ontwikkeling van het bedrijf voortschrijdt, wordt de band tussen bedrijf en eigenaar losser, enerzijds vanwege de activiteiten die de eigenaar elders ontplooit en anderzijds vanwege de aanwezigheid in het bedrijf van andere managers. Veel bedrijven blijven lange tijd in dit ontwikkelingsstadium. In sommige gevallen is dit een gevolg van het feit dat de marktpositie verdere groei onmogelijk maakt. Dit geldt onder meer voor veel dienstverlenende bedrijven in langzaam groeiende kleine of middelgrote gemeenschappen en voor franchisehouders met een beperkt rayon. franchising Franchising is het door een zelfstandige ondernemer gebruiken van een winkelformule plus merknaam. Een benzinestationhouder kan als franchisenemer bijvoorbeeld de naam en de promotieformule gebruiken van Shell of BP.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *