Het traditionele monotheïstische antwoord

Gerelateerde afbeelding

Wat is er zo uniek aan de mens? Het traditionele monotheïstische antwoord is dat alleen sapiens een eeuwige ziel heeft. Het lichaam vergaat, maar de ziel reist verder naar de zaligheid of de verdoemenis en zal ofwel het eeuwige geluk deelachtig worden in het paradijs of een eeuwigheid lijden in de hel. Aangezien varkens en andere dieren geen ziel hebben, nemen ze niet deel aan dit kosmische drama. Ze leven een conference room hilversum paar jaar, dan gaan ze dood en er blijft niets van ze over. Daarom moeten we de eeuwige menselijke ziel veel belangrijker vinden dan het vluchtige bestaan van varkens. Dit is geen kindersprookje, maar een extreem invloedrijke mythe die het leven van miljarden mensen en dieren in het begin van de eenentwintigste eeuw nog steeds beheerst. Het geloof dat mensen een eeuwige ziel bezitten en dieren alleen een vergankelijk lichaam hebben is een van de belangrijkste pijlers van ons juridische, politieke en economische systeem. Het verklaart waarom het bijvoorbeeld prima is als mensen dieren doden om ze op te eten, of zelfs gewoon voor de lol. Maar onze nieuwste wetenschappelijke ontdekkingen spreken deze monotheïstische mythe keihard tegen. Oké, met behulp van laboratoriumexperimenten is één deel van de mythe wel degelijk bevestigd, namelijk dat conference room rotterdam dieren geen ziel hebben, zoals de monotheïstische religies ook al zeiden. We zijn er met al onze nauwgezette onderzoeken en ijverige naspeuringen niet in geslaagd ook maar het minste spoor van een ziel aan te treffen in varkens, ratten of resusaapjes. Helaas ondermijnden al onze experimenten ook het tweede, veel belangrijkere deel van de monotheïstische mythe, namelijk dat mensen wél een ziel zouden hebben. Wetenschappers hebben Homo sapiens aan tienduizenden bizarre experimenten onderworpen en alle hoeken en gaten van ons hart en onze hersenen afgezocht, maar tot dusver hebben ze daar niets gevonden wat ook maar enigszins op magische bezieling lijkt. Er is nul komma nul wetenschappelijk bewijs dat sapiens, in tegenstelling tot varkens, een ziel zou bezitten.

Wetenschappers

Gerelateerde afbeelding

Wetenschappers verdelen de geschiedenis van onze planeet in tijdperken als het pleistoceen, het plioceen en het mioceen. Wij leven officieel in het holoceen. Maar misschien kunnen we de laatste 70.000 jaar beter het antropoceen noemen: het tijdperk van de mens. Want in de loop van al die millennia werd Homo sapiens het allerbelangrijkste instrument van wereldwijde ecologische veranderingen.5 Dit is een fenomeen dat zijn weerga niet kent. Sinds het ontstaan van leven co-working space hilversum  op onze planeet, zo’n vier miljard jaar geleden, heeft één enkele soort nooit in zijn eentje overal ter wereld het hele milieu kunnen veranderen. Er is nooit gebrek geweest aan ecologische omwentelingen en massaal uitsterven, maar die zijn nooit veroorzaakt door de daden van een specifieke hagedis, vleermuis of schimmel. Ze vloeiden eerder voort uit de werking van onbeheersbare natuurkrachten als klimaatverandering, het verschuiven van tektonische platen, vulkaanuitbarstingen of botsingen met asteroïden. Sommigen vrezen dat we ook nu elk moment uitgeroeid kunnen worden door gigantische vulkaanuitbarstingen of asteroïde-inslagen. Hollywoodproducers verdienen miljoenen aan dat soort angsten. Maar in werkelijkheid is dat gevaar heel klein. Massale soortensterfte komt maar eens in de zoveel miljoen jaar voor. We kunnen inderdaad co-working space rotterdam verwachten dat een grote asteroïde ergens in de komende honderd miljoen jaar op onze planeet zal botsen, maar het is heel onwaarschijnlijk dat dat volgende week dinsdag zal gebeuren. We zouden minder bang moeten zijn voor asteroïden en een stuk banger voor onszelf. Want Homo sapiens heeft de regels van het spel veranderd. Deze ene apensoort is erin geslaagd om het wereldwijde ecosysteem in 70.000 jaar tijd radicaal te veranderen op een manier die nog niet eerder is voorgekomen. Onze impact staat al gelijk aan die van ijstijden en tektonische verschuivingen. Binnen een eeuw zou onze impact wel eens groter kunnen zijn dan die van de asteroïde die de dinosauriërs 65 miljoen jaar geleden uitroeide. Die asteroïde veranderde de loop van de evolutie op deze aarde, maar niet de fundamentele regels daarvan, die al vier miljard jaar vastliggen, sinds de verschijning van de eerste organismen. Of je nu een virus was of een dinosaurus, in al die miljarden jaren evolueerde je volgens de onveranderlijke principes van natuurlijke selectie. Bovendien bleef leven, wat voor vreemde en bizarre vormen het ook aannam, altijd beperkt tot het organische domein; of je nu een cactus was of een walvis, je was samengesteld uit organisch materiaal. Nu staat de mens op het punt om de natuurlijke selectie te vervangen door intelligent design en om het leven van de organische sfeer uit te breiden naar de anorganische sfeer.

De goden van de planeet aarde

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl
In wezen komt het erop neer dat mensen zich, met hun hang naar geluk en onsterfelijkheid, proberen op te werken tot goden. Niet alleen omdat geluk en onsterfelijkheid goddelijke eigenschappen zijn, maar omdat mensen voor het overwinnen van ouderdom en ellende eerst een godgelijke controle over hun eigen biologische basis moeten zien te krijgen. Als we ooit het vermogen krijgen om dood en pijn uit ons systeem te verwijderen, zal datzelfde vermogen waarschijnlijk groot genoeg zijn om ons systeem om te bouwen tot zo’n beetje alles wat we maar willen en zullen we ontelbaar veel manieren hebben om kantoor huren dordrecht onze organen, emoties en intelligentie te manipuleren. Als het eenmaal zover is, kun je de kracht van Hercules voor jezelf kopen, de sensualiteit van Afrodite, de wijsheid van Athena of de krankzinnigheid van Dionysus, mocht je dat willen. Tot dusver ging het uitbreiden van menselijke vermogens meestal gepaard met het upgraden van onze externe werktuigen. In de toekomst zal het mogelijk meer gaan om het upgraden van het menselijke lichaam en onze geest of om een rechtstreekse versmelting van mens en werktuig. De upgrade van mens tot god kan volgens drie wegen verlopen: biologische manipulatie, cyborgtechniek of de creatie van niet-organische wezens. Biologische manipulatie begint met het inzicht dat we bij lange na niet het volledige potentieel van ons organische lichaam gebruiken. Vier miljard jaar lang is er door natuurlijke selectie van alles aan dat lichaam kantoor huren amsterdam veranderd en aangepast en zijn we van amoebe geëvolueerd tot reptiel, tot zoogdier, en ten slotte tot sapiens. Maar er is geen reden om aan te nemen dat sapiens het eindstation is. Relatief kleine veranderingen in genen, hormonen en neuronen waren genoeg om Homo erectus -die weinig meer heeft gepresteerd dan het maken van stenen messen – te transformeren tot Homo sapiens, die ruimteschepen en computers heeft voortgebracht. Wie weet wat er gebeurt na nog een paar veranderingen in ons DNA, ons hormoonsysteem of onze hersenstructuur. De biotechnologie wacht heus niet geduldig af tot de natuurlijke selectie haar magische werk doet. Biowetenschappers zullen het bestaande sapienslichaam nemen en aan de genetische code gaan schaven, de hersencircuits anders inrichten, de biochemische balans veranderen en zelfs compleet nieuwe ledematen toevoegen. Daarmee zullen ze nieuwe godjes creëren die misschien wel net zo van ons sapiens gaan verschillen als wij van Homo erectus.

‘Logische bommen’

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

‘Logische bommen’ zijn kwaadaardige stukjes software die in vredestijd worden geplaatst en op afstand worden bediend. Het is zeer waarschijnlijk dat netwerken die cruciale infrastructurele voorzieningen in de vs en veel andere landen bedienen al vol zitten met dergelijke stukjes code.  We moeten vermogen echter niet verwarren met motivatie. Het fenomeen cyberoorlog introduceert weliswaar nieuwe vernietigingsmethoden, maar voegt niet per se nieuwe stimulansen toe om ze in te zetten. In de laatste zeventig jaar heeft de mensheid niet alleen de wet van de jungle doorbroken, maar ook de wet van Tsjechov. Een beroemde uitspraak van Anton Tsjechov is dat een pistool dat voorkomt in de eerste akte van een toneelstuk onvermijdelijk afgevuurd zal worden in akte drie. Koningen en keizers uit de hele geschiedenis die een of ander nieuw wapen in handen kregen, kwamen vroeg oflaat in de verleiding het te gebruiken. Na 1945 heeft de mensheid echter geleerd die verleiding te weerstaan. Het pistool dat figureerde in de eerste akte van de Koude Oorlog is nooit afgevuurd. We zijn inmiddels gewend geraakt aan kantoor huren hilversum een wereld vol onafgeworpen bommen en ongelanceerde raketten en we zijn experts geworden in het doorbreken van de wet van de jungle én de wet van Tsjechov. Als die wetten ons ooit weer de baas worden, zal het onze eigen schuld zijn, en niet ons onafwendbare noodlot.
Maar hoe zit het met terrorisme? Regeringen en supermachten hebben dan wel geleerd zich in te houden, maar terroristen hebben misschien minder moeite om nieuwe, verwoestende wapens in te zetten. Dat is inderdaad een verontrustende mogelijkheid. Aan de andere kant is terrorisme de strategie van de zwakken, die wordt ingezet door mensen die geen echte macht hebben. In het verleden werkte terrorisme in elk geval door het verspreiden van angst en niet door het kantoor huren rotterdam veroorzaken van significante materiële schade. Terroristen hebben doorgaans niet het vermogen om een leger te verslaan, een land te bezetten of complete steden te verwoesten. In 2010 stierven bijna drie miljoen mensen aan obesitas en aanverwante ziekten, en terroristen doodden wereldwijd maar 7697 mensen in totaal, veelal in ontwikkelingslanden.26 Voor de gemiddelde Amerikaan of Europeaan is Coca-Cola een veel dodelijkere bedreiging dan Al Qaida.

Planning: belangrijk … maar vaak ontoereikend

Gerelateerde afbeelding

Bij langetermijnplanning wordt eigenlijk altijd verondersteld dat de ontwikkelingen uit het verleden zich ook in de toekomst zullen voordoen. In situaties van toenemende omgevingsdynamiek is dit echter bepaald niet zonder gevaar. Bij strategische planning gaan we ervan uit dat de toekomst niet zo maar een voortzetting is van het verleden. Integendeel, de toekomst zal door andere krachten worden beheerst. De vraag die dan aan de orde komt, is hoe tegen de achtergrond van die ontwikkelingen op velerlei terreinen, die product-marktcombinatie te ontwerpen en te kiezen die in de toekomst een goede doelrealisatie mogelijk maakt. De nadruk mag echter niet alleen liggen op het maken van plannen als zodanig. Het is al te eenvoudig te denken dat de implementatie van plannen zonder problemen zal verlopen.
Strategisch management … niet alleen woorden, maar vooral ook daden strategie Een veranderde strategie zal steeds gevolgd moeten worden en mogelijk gemaakt moeten structuur worden door veranderingen in de ‘structuur’ en door beïnvloeding van de ‘cultuur’ en cultuur uitvoering van concrete acties. Pas dan is implementatie verzekerd. Strategisch management is niet alleen een kwestie van woorden, maar vooral ook van doelen bewerkstelligen en acties bijsturen.
Denk in dit verband aan de bijna voortdurende reorganisaties binnen Philips om bij te blijven in de wedloop van kostenverlaging tussen de fabrikanten van consumentenelektronica. Nog steeds is aan de orde de keuze van product-marktcombinaties. Daarnaast wordt uitdrukkelijk de vraag ge
steld welke maatregelen genomen moeten worden om zich ervan te verzekeren dat de gemaakte plannen ook echt uitgevoerd zullen worden. Veelal betekent dit dat degenen die later verantwoordelijk zullen zijn voor het behalen van de resultaten, in een zeer vroeg stadium bij het maken van de plannen betrokken moeten worden.
Een volgend aspect is de strategische ‘control’. Een strategie is altijd gebaseerd op co-working space hilversum veronderstellingen ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen. Zodra deze veronderstellingen niet meer juist zijn, is daarmee het plan ondeugdelijk geworden. Strategische ‘con trol’ heeft ten doel regelmatig te toetsen of de gemaakte veronderstellingen/voorspellingen nog in overeenstemming zijn met de werkelijke ontwikkelingen. Indien blijkt dat de veronderstellingen onjuist zijn, dat wil zeggen: de werkelijkheid wijkt af van hetgeen verwacht werd, dan zullen de plannen, de processen en de structuur bijgesteld moeten worden. Een strategisch plan moet aangepast kunnen worden; het is immers een middel en geen doel op zich.
4. 1.2 Strategie op organisatie- en activiteitenniveau
Het bedrijfsleven vertoont een grote variëteit. Er zijn organisaties als Philips en Genera! Electric die een zeer gespreid pakket aan producten hebben en een veelheid van markten concerns bedienen. Dergelijke organisaties worden ‘concerns’ genoemd. Er zijn echter ook organisaties die slechts één product hebben dat op één markt wordt afgezet. Voor beide soorten organisaties is een strategie nodig. De manier waarop deze totstandkomt en de technische problemen die daarbij moeten worden opgelost verschillen nogal. Zo zal bij organisaties als Philips en Genera! Electric op bepaalde momenten een keuze business moeten worden gemaakt omtrent activiteiten of businesses die extra impulsen moeten krijgen, activiteiten die zullen worden geconsolideerd, en een oudere groep activiteiten die zelfs co-working space rotterdam afgebouwd of verkocht zal moeten worden. Bij een organisatie met slechts één activiteit of business is de vraag aan de orde hoe deze bestuurd moet worden om de beste strategie op businessniveau resultaten te verkrijgen. Men spreekt in dit verband wel van het ontwikkelen van een strategie op businessniveau, waarbij het probleem het ontwikkelen van een optimale strategie voor de bestaande activiteit is.

Eco-efficiency en duurzaam ondernemen

Gerelateerde afbeelding

Duurzame ontwikkeling is door de Verenigde Naties omschreven als: ‘een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder afbreuk te doen aan het vermogen van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien’. Duurzame ontwikkeling heeft een economische, een ecologische en een sociale dimensie. Duurzaam ondernemen vereist dan een gecombineerde aandacht voor People (sociale rechtvaardigheid), Planet (ecologische grenzen) en Profit (economische groei); ook wel de Triple-P genoemd. duurzaam ondernemen Duurzaam ondernemen kunnen we dan omschrijven als: een wijze van bedrijfsvoering waarbij managers in organisaties bij het voorbereiden en nemen van hun beslissingen (strategisch, tactisch, operationeel) systematisch rekening houden met de (langetermijn-) effecten van hun beslissingen richting de diverse belangen-/bevolkingsgroepen (People), richting natuur en milieu (Planet) en richting economische groei en rendement (Profit). eco·efficiency Bij eco-efficiency gaat het, bij het uitvoeren van de bedrijfsprocessen, erom zo weinig mogelijk het milieu en de natuurlijke omgeving te belasten.
Een andere belangrijke trend binnen het bedrijfsleven is de toenemende aandacht voor ecoefficiency. In het kader van duurzaam ondernemen wordt daarbij een directe koppeling gelegd tussen ambitieuze milieudoelstellingen en het vergroten van marktkansen. Een mooi co-working space hilversum voorbeeld ontlenen we aan Shell. Samen met Daimler-Benz wordt gewerkt aan een door een brandstofcel aangedreven auto. In de nieuwe motor voor deze auto speelt zich een proces af van zogenaamde catalytische partiële oxidatie op basis van waterstof. Waterstof biedt voor nu en de nabije toekomst de oplossing voor milieuproblemen. Daarentegen komt de toepassing van zonne-energie tot nu toe niet echt op gang. Wel wordt gemeld dat Shell inmiddels met Greenpeace een contract getekend heeft om zich sterk te maken voor bredere introductie van zonne-energie in Nederland, tegen lagere prijzen. Ook de Rabobank en Stork zijn partij bij dit contract om duurzaamheid te bevorderen. ketengerichte aanpak Bij het bereiken van eco-efficiency is in strategische zin een ketengerichte aanpak van belang, die communicatie en samenwerking vereist met partners in de productketen, bijkolomsamenwerking voorbeeld met toeleveranciers. De co-working space rotterdam kolomsamenwerking in de intensieve varkenshouderij is er bijvoorbeeld op gericht om in alle schakels van de keten tot een betere samenwerking te komen en een totale verbetering van het product te bereiken. Er is daarbij ook besloten voor de hele kolom tot een certificeringssysteem te komen, van varkenshouders (als ‘primaire producenten’), tot slachterijen, vleesverwerkers, mengvoederfabrikanten, gezondheidsorganisaties en ‘primaire producenten’ (de varkenshouders). De stichting Natuur en Milieu en de Dierenbescherming praten mee in een adviesorgaan en ook de overheid functioneert als adviseur.

Een voorspoedige reis

Gerelateerde afbeelding

Na de lunch belt Renard een taxi die mij naar het station brengt. Bij ons allerhartelijkst afscheid duwt Renard mij een gesloten envelop en een artikel van Roy Markowitz in de handen. “In de envelop zit tweeduizend euro voor het onderzoek en je verblijf in Boston,” zegt Renard. “Ga op zoek naar de geheimen van synchroniciteit. Na je onderzoek treffen we elkaar en breng je verslag uit. Maak aantekeningen om de gevonden geheimen niet te vergeten. Het ga je goed en ik wens je tijdelijk kantoor huren dordrecht met mijn hart een voorspoedige reis. God zij met je op je reis.” “Dank voor alles Renard. Ik ga mijn best doen en kom met antwoorden bij je terug. Tot gauw.” De deur van de taxi wordt dichtgegooid en we rijden de lange oprijlaan van het klooster af, op weg naar het grootste avontuur van mijn leven. De treincoupé zit halfvol met mensen, het meisje tegenover mij zit onafgebroken op haar mobiele telefoon te turen en te typen. Waar is de tijd gebleven dat mensen nog massaal boeken lazen in de trein? Wie zoekt er nog diepgang en wie is er eigenlijk nog geïnteresseerd in hoe de wereld werkelijk werkt? Wie vraagt zich nog af of er een oneindig intelligente macht bestaat die toeval in ons leven stuurt? Slechts weinigen. We zijn er eerder in geïnteresseerd of Petra haar hond heeft uitgelaten en of ze daarna waanzinnig lekker met tijdelijk kantoor huren rotterdam haar vriendinnen heeft geluncht. Dat soort boodschappen is populair op Hyves en Facebook. Ik wil het wel geloven, maar ik ben er nog niet uit of toeval bestaat of niet.

De intentie

Gerelateerde afbeelding

Natuurlijk heeft Kathleen gelijk. Ik ben ook een zak die ons geld erdoorheen heeft gejaagd. Beter gezegd: ons met een niet te dragen schuld heeft opgezadeld. Kathleen wist van niets en heeft niet kunnen ingrijpen of ook maar enige invloed kunnen hebben op haar toekomst. De intentie was goed, maar het lot heeft ons genekt. Met een normale beurs waren we nu multimiljonair geweest en was mijn boodschap vanavond totaal anders geweest. Nu ik heb verloren, ben ik niet alleen mijn flexplek huren hilversum vermogen maar misschien ook Kathleen kwijt. Ik voel de tranen opkomen en weet dat er geen stoppen meer aan is. Ik begin te huilen, zo diep treurig dat het verdriet rechtstreeks uit mijn ziel lijkt te komen. Wat heb ik in hemelsnaam gedaan en waarom treft juist mij dit lot? Mijn schouders schokken en ik laat me van de bank afglijden. Als een klein kind zit ik op de grond te huilen. Alle spanning en ellende van de afgelopen maanden komen eruit. Mijn gekrenkte ziel huilt, zoals ik alleen eerder heb gedaan bij het overlijden van mijn vader. Alles ben ik kwijt, mijn trots, ons vermogen, mijn grote liefde en misschien ook mijn baan. Hoe kan een god flexplek huren rotterdam zo genadeloos gemeen en hard zijn? Nadat al het verdriet vanuit mijn tenen naar boven is gekomen, pak ik een glas whisky en ga weer op de bank zitten waar Bibi naast me komt liggen. Ik staar naar de fonkelende lichtjes in onze kerstboom en denk alleen nog aan de dood. Ik zie de dood ineens niet meer als een angstaanjagend laatste station waar ik niet over wil nadenken, maar als een rusthaven in deze verschrikkelijke tijden. Met een overdosis aan pillen sterf ik hier een geruisloze dood en ben ik in één klap verlost van alle problemen. Het lijkt een aanlokkelijk alternatief. Kathleen zal me de komende dagen thuis vinden en niet meer boos op me zijn. Een zelfmoord lijkt zo eenvoudig uit te voeren. Gewoon net zo lang een cocktail van whisky met slaappillen drinken, totdat ik in een eeuwige slaap val. Ik heb genoeg van die blauwe vriendjes boven liggen om een olifant plat te leggen. Met een teug giet ik de laatste slok whisky naar binnen om vervolgens een nieuw glas in te schenken en daar blijft het niet bij. Bij het vierde glas whisky voel ik me zo zielig, dat ik naar boven loop om uit het laatje van mijn nachtkastje drie pakjes met slaappillen te pakken. Zolpidem staat er op de verpakking met een rode stikker op het doosje met daarop de tekst: niet meer dan twee stuks per etmaal gebruiken. Met twee doosjes ben ik zonder pijn richting de eeuwige jachtvelden vertrokken, geruisloos, zonder een spoor achter te laten. Dan kan de bank de AEX-futures niet meer uitoefenen en kan Kathleen een nieuw leven beginnen.

Gericht op de organisatie

Gerelateerde afbeelding

Hoe inspireren leidinggevenden door hun gedrag en beleid de medewerkers voortdurend tot verbetering? Wordt ook het functioneren van de leidinggevenden beoordeeld? 2 Personeelsmanagement Hoe open gaat de organisatie met haar medewerkers om? Is ze bij de mensen betrokken, geeft ze de mensen kansen op ontwikkeling van hun deskundigheid? Zijn er personeelsplannen? Wordt het flexplek huren hilversum personeel daadwerkelijk bij verbeteringen betrokken? 3 Beleid en strategie Hoe komen de doelstellingen van de organisatie tot uiting in haar missie, waarden en visie, en hoe geeft ze daaraan inhoud? Kennen de medewerkers de strategie? 4 Middelenmanagement Hoe effectief en efficiënt zet de organisatie haar middelen in om de doelstellingen te realiseren? Zowel gericht op financiën en informatietechnologie, als op leveranciers. 5 Management van processen Hoe onderscheidt de organisatie de diverse processen, hoe verbetert en vernieuwt zij de productieprocessen, ondersteunende en besturende processen?
Gericht op het resultaat van de organisatie 6 Waardering door werknemers Wat doet de organisatie om antwoord te krijgen op de volgende vraag: voldoen we  flexplek huren rotterdam aan de wensen en verwachtingen van de
Onderzoekt ze de personeelstevredenheid regelmatig, wat zijn de maatstaven, welke verbeteringen voert de organisatie door op basis van de uitkomsten? 7 Waardering door klanten Wat doet de organisatie om antwoord te krijgen op de vraag: voldoen we aan de wensen en verwachtingen van klanten, leveranciers en co-makers? 8 Waardering door de maatschappij Houdt de organisatie zich aan bepaalde regels en richtlijnen? In hoeverre loopt ze voorop of moet ze vooroplopen in vernieuwingen die door de maatschappij gewenst en gewaardeerd worden? 9 Resultaten van de organisatie In hoeverre is de organisatie in staat om haar doelstellingen te bereiken, zowel de financiële als de niet-financiële? En hoe worden ze getoetst? Niet-financiële doelstellingen zijn bijvoorbeeld kwaliteit, leveringsbetrouwbaarheid, doorlooptijd en efficiency.
Deze negen aandachtspunten zijn onderdeel van het EFQM-model van de Euopean Foundation of Quality Management in Brussel. In Nederland staat dit ook bekend als het INK-model van het Instituut Nederlandse Kwaliteit. Het model wordt steeds meer gebruikt bij het beoordelen van organisaties, maar ook als referentiekader voor ondernemingsplanning. Het model staat op de Internetsite van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (http://www.ink.nl).

Het succes van een reorganisatie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het succes van een reorganisatie is van vele factoren afhankelijk. J.M.M Sopers heeft in zijn boek Turnaround Management, het saneren van ondernemingen in moeilijkheden, een model beschreven waarin een aantal aanbevelingen is opgenomen om te komen tot een succesvolle reorganisatie. In het model wordt een drietal niveaus van doelstellingen gefor- niveausvandoelstellingen muleerd: • niveau 1: het einddoel van de reorganisatie; • niveau 2: doelstellingen met betrekking tot inhoudelijke en procesmatige aspecten; T Figuur 10.6 Niveaus van doelstellingen bij een reorganisatie
Herstel van de onderneming: • Versterking van de strategische positie • Verbetering van de vermogenspositie en de winstgevendheid
Vermijden van fouten tijdens de besluitvorming
• Verbetering van het functioneren van de organisatie
Hanteren van het juiste planningsinstrumentarium
• Crisismaat- Voorzien in Herstel van regelen: een adequate vertrouwen, continuïteit op bezetting van motivatie en korte termijn de toppositie flexplek huren hilversum betrokkenheid Bron: J.M.M. lopers, Turnaround Management, het saneren van ondernemingen in moeilijkheden, Stenfert Kroese, 1992
• niveau 3: doelstellingen gericht op het creëren van voorwaarden om enerzijds tot een inhoudelijk verantwoord plan te komen en anderzijds het veranderingsproces tot stand te brengen. De drie niveaus van doelstellingen zijn in figuur 10.6 weergegeven.
Meestal is het raadzaam het topmanagement te vervangen, vanwege hun (mogelijke) bijdrage aan het bereiken van de huidige situatie, het afgeven van een duidelijk signaal aan de stakeholders van de organisatie en het serieus aanpakken van de problemen. Het herstellen van het vertrouwen van de belangrijkste stakeholders van de organisatie (zowel intern als extern) is in een reorganisatie cruciaal. Een grote mate  flexplek huren rotterdam van betrokkenheid van de stakeholders is meestal noodzakelijk om de reorganisatie succesvol te laten zijn. Hierbij is het gewenst een sterke bezetting te hebben van het topmanagement en te beschikken over een goed opgebouwd reorganisatieplan.